ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε "ΓΕΝΙΚΑ" για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε. ******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ***** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Headlines
online
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
- ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.****** Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Επιλέξτε τα πιο δημοφιλή θέματα από το "ΔΕΙΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ" ή επιλέξτε από όλη την ύλη του ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ . ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Δημοσιεύθηκε στις:11 Μαρτίου 2011
Αναρτήθηκε από Τιπούρτης Τρύφων

Ρύθµιση για οφειλές στα Ταµεία - Ανάσα για χιλιάδες ασφαλισµένους καθώς αναστέλλονται οι πλειστηριασµοί έως 31 ∆εκεµβρίου 2012.

Ρύθµιση - ανάσα – για δύο χρόνια – για χιλιάδεςοφειλέτες προς τα ασφαλιστικά ταµεία (οι οφειλές υπολογίζονται περίτα 10 δισ. ευρώ) µαζί µε την αναστολή των µέτρων αναγκαστικής είσπραξης µέχρι 31 ∆εκεµβρίου του 2012 για όσους χρωστούν περιλαµβάνει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Προϋπόθεση είναι ναπληρώνουν κανονικά τις οφειλέςτους από το 2011 και µέρος των χρωστούµενων. Συγκεκριµένα, ταασφαλιστικά ταµείαδεν θα εφαρµόζουν ταµέτρααπό τη δηµοσίευση του φορολογικού νόµου, στον οποίο θαπεριληφθεί η παραπάνω ρύθµιση και µέχρι 31/12/2012, εφόσον οι οφειλέτες: n υποβάλλουν αίτηση στις αρµόδιες υπηρεσίες των Ταµείων n καταβάλλουν ανελλιπώς τις τρέχουσες εισφορές από 1/1/2011 και µετά n καταβάλλουν ανά µήνα παράλληλα ποσό που...
 αντιστοιχεί στο 20% των τρεχουσώνεισφορών έναντι της µέχρι 31/12/2010 κεφαλαιοποιηµένης οφειλής Στο ΙΚΑ η µηνιαία καταβολή θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του µέσου όρου των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριµήνου του έτους 2010. Το ποσό δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 1,25% των συνολικών οφειλών ή κάτω από 150 ευρώ.

Σε περίπτωση που το τελευταίο τρίµηνο δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής εισφορών, το ποσό αντιστοιχεί στο 1,25% τηςσυνολικής οφειλής ή σε 150 ευρώ(το µεγαλύτερο εκ των δύο). ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ η καταβολή θα γίνεται κάθε δίµηνο µε βάση την εισφορά που ισχύει κατά την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος υπαγωγής στον διακανονισµό, µε κατώτατο ποσό τα 150 ευρώ. Σε περίπτωση που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους υπολογίζεται η εισφορά της κατηγορίας όπου βρίσκονταν κατά τον χρόνο διακοπής της ασφάλισης. Οσον αφορά τους αυτοαπασχολούµενους σε λοιπά Ταµείαπλην ΟΑΕΕ ισχύει ό,τι και για τους ασφαλισµένους στον ΟΑΕΕ, µε εξαίρεση όσους πληρώνουν µηνιαίες εισφορές και η δόση τους έχει κατώτατο ποσό τα 100 ευρώ.

Στη ρύθµιση µπορούν να ενταχθούν και όσοι χρωστούν εισφορέςτου 2011, αρκεί να τις πληρώσουν ή να τις ρυθµίσουν ή όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούµενες ρυθµίσεις, καθώς και οφειλέτες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜπου θα απασχολήσουν προσωπικόµέχρι το 2012. Για προκαταβολή εισφορών στον ΟΑΕΕ, η έκπτωση για τον πρώτο µήνα προπληρωµής ορίζεται σε 1%, προσαυξανόµενο κατά 1% για κάθε επόµενο µήνα προπληρωµής και µέχρι 12 συνεχείς µήνες. Μεγάλοι οφειλέτες µπορούν να υπαχθούν στην Ειδική Επιτροπή Ρύθµισης Εσόδων του Νόµου 3863/2010 και να διαπραγµατευτούνπερισσότερες ευκολίες πληρωµής µε κατώτατο όριο το 0,80% του συνόλου των οφειλών, το ποσότης συνολικής οφειλής των οποίων υπερβαίνει: n για το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ n για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς το ποσό των ογδόντα χιλιάδων ευρώ και n για τον ΟΓΑ το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ.

 Οσοι υπαχθούν στη ρύθµιση θα µπορούν να παίρνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας διάρκειας δύο µηνών, υπό την προϋπόθεση ότι ο διακανονισµόςτηρείται. Σεκάθε περίπτωση τα Ταµεία θα µπορούν: 1. Να δίνουν εντολές παρακράτησης µέρους ή του συνόλου της χρηµατικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων, γιατην είσπραξη της οποίας ζητείται βεβαίωση ασφαλιστικήςενηµερότητας (περιπτώσεις είσπραξης χρηµάτων από ∆ηµόσιο). 2. Να προβαίνουν σεσυµψηφισµό των χρηµατικώναπαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Ταµείου και µέχρι του ύψους των ληξιπρόθεσµων οφειλών του. Το παρακρατούµενο ή συµψηφιζόµενο ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της προβλεπόµενης δόσης.

«∆ιευκολύνουµε τις επιχειρήσεις»
Οπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουµάνης, «η σχετική ρύθµιση κρίθηκε αναγκαία, προκειµένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις στην πληρωµή των τρεχουσών υποχρεώσεών τους, αλλά και παλαιότερων οφειλών. Αξιοποίηση της συγκεκριµένης διάταξης µπορούν να κάνουν όσοι από τους οφειλέτες δεν έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους, αλλά και όσοι έχουν εκπέσει λόγω καθυστέρησης των δόσεων. Για όσους δεν υπαχθούν στον συγκεκριµένο διακανονισµό θα συνεχιστεί η διαδικασία εφαρµογής των αναγκαστικών µέτρων», κατέληξε ο κ. Κουτρουµάνης.

tanea.gr
Bookmark and Share

Δημοσιεύθηκε από Τιπούρτης Τρύφων στις 3/11/2011 09:15:00 π.μ.. Εσωτερικές ετικέτες .

0 σχόλια for "Ρύθµιση για οφειλές στα Ταµεία - Ανάσα για χιλιάδες ασφαλισµένους καθώς αναστέλλονται οι πλειστηριασµοί έως 31 ∆εκεµβρίου 2012."

Leave a reply

Το ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ επιτρέπει την αυτόματη δημοσίευση σχολίων για να μπορούν οι επισκέπτες να συζητούν ελεύθερα σε παραγματικό χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα σχόλια που δημοσιεύονται δεν ελέγχονται. Διαβάζουμε όλα τα σχόλια που δημοσιεύονται, και αν κρίνουμε ότι κάποια απο αυτά παραβιάζουν βασικούς κανόνες ενός πολιτισμένου διαλόγου, τα διαγράφουμε εκ των υστέρων.
Ποτέ δεν λογοκρίνουμε σχόλια με βάση την ιδεολογική, πολιτική, κομματική χροιά ή προτίμηση την οποία μπορεί να έχουν. Διαγράφουμε μόνο σχόλια που περιέχουν:
-γλώσσα επιθετική, ή και υβριστική απέναντι σε άλλους σχολιαστές ή αρθρογράφους του ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ, γλώσσα που δεν βοηθά τον πολιτισμένο διάλογο.
-εκδηλώνουν επιθετική διάθεση μέσω της έκφρασης χαράς για θανάτους ή προβλήματα υγείας άλλων ανθρώπων - δημόσια γνωστών ή μη.
-δυσφημούν με κατάφωρο τρόπο άλλους ανθρώπους χωρίς καμία απόδειξη για τους δυσφημιστικούς ισχυρισμούς.
περιλαμβάνουν ρατσιστικά, σεξιστικά, ή ομοφοβικά υπονοούμενα ή ευθείες αναφορές για άλλους ανθρώπους
σχόλια που στην ουσία έχουν ως αποκλειστικό στόχο να διαφημίσουν προϊόντα, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, άλλες ιστοσελίδες, ή γενικότερα ό,τι μπορεί να θεωρηθεί ως spam.

Έκανα ένα σχόλιο στο ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ γιατί δεν το βλέπω;
-Δύο λόγοι μπορεί να υπάρχουν γιαυτό
-Το σχόλιο σου κρίθηκε από τους διαχειριστές ότι περιλαμβάνεται σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις απαγορευμένων σχολίων.
-Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε, ή δεν το έχουμε αντιληφθεί και θα θέλαμε να μας το υποδείξεις.
-Σε κάθε περίπτωση, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στέλνοντας email στο epirus.ellas@yahoo.gr για να μας πεις το πρόβλημα που έχεις.

Γιατί δεν μπορώ να κάνω είσοδο (login) στο λογαριασμό μου ή να σχολιάσω;
-Αν έχεις κάνει κάποιο σχόλιο που παραβιάζει με κατάφωρο τρόπο τους παραπάνω κανόνες, ή αν το έχεις κάνει επανειλημένα, τότε μπορεί να σου έχουμε απαγορεύσει τη δυνατότητα σχολιασμού για αυτή τη συμπεριφορά. Αν πιστεύεις ότι πρόκειται για κάποιο λάθος, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο epirus.ellas@yahoo.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

6978065852 - epirus.ellas@yahoo.gr
Υπεύθυνος ιστολογίου: Τρύφωνας Τιπούρτης.

Αναζήτηση

ΓΡΑΦΟΥΝ...

-Akis - Γιαννιώτης Ν.Π.- Ιωάννα - nikos - Άκης - xristos.konitsa - Δημήτρης -Νίκος Τ. - Παναγιώτης - Γιώργος Κ. - Κώστας Π.


Αναγνώστες