ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε "ΓΕΝΙΚΑ" για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε. ******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ***** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Headlines
online
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
- ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.****** Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Επιλέξτε τα πιο δημοφιλή θέματα από το "ΔΕΙΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ" ή επιλέξτε από όλη την ύλη του ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ . ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Δημοσιεύθηκε στις:10 Μαρτίου 2011
Αναρτήθηκε από Τιπούρτης Τρύφων

Φυσικό αέριο- Πρόβλεψη και για τα Γιάννενα!

Τα οφέλη του φυσικού αερίου αναμένεται να καρπωθεί και ο νομός Ιωαννίνων, όπως προκύπτει από τον σχεδιασμό του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, το τελικό πλάνο του οποίου υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Ο σχεδιασμός του ΔΕΣΦΑ για την πενταετία 2010-2014 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,3 δις ευρώ με τη μερίδα του λέοντος να αφορά στις τεχνικές μελέτες και στην εγκατάσταση του ελληνικού τμήματος του Ελληνο- Ιταλικού αγωγού, δηλαδή του τμήματος Κομοτηνή – Θεσπρωτία. Το δίκτυο φυσικού αερίου θα επεκταθεί μέχρι το 2014 σε αστικές περιοχές της Πελοποννήσου και στην Κεντρική Ελλάδα, ενώ μέσα στο 2015 αναμένεται να διασυνδεθούν και...
 πόλεις της Βόρειας Ελλάδας κατά μήκος του Ελληνο – Ιταλικού αγωγού (ITGI), που θα απορροφήσει τα 800 εκ. ευρώ του συνολικού προϋπολογισμού. Στο πλάνο ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, δε γίνεται σαφής αναφορά στη διασύνδεση του νομού Ιωαννίνων, ωστόσο κάτι τέτοιο πρέπει να θεωρείται βέβαιο όχι μόνο λόγω της πρόσφατης θετικής αντιμετώπισης του αιτήματος που διατυπώθηκε σε στελέχη της ΔΕΠΑ, αλλά και γιατί αναφέρεται ότι στα συμπληρωματικά έργα του αγωγού «προβλέπεται η τροφοδοσία αστικών περιοχών στην εγγύς γειτνίαση του υπό σχεδιασμό αγωγού», στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η περιοχή μας.

Προχωρά κανονικά ο σχεδιασμός Όπως προκύπτει από όλα τα παραπάνω, ο σχεδιασμός για το χερσαίο τμήμα του Ελληνο – Ιταλικού αγωγού φυσικού αερίου προχωρά κανονικά, παρά τις αντιδράσεις, κυρίως για το σταθμό συμπίεσης, στα παράλια του νομού Θεσπρωτίας. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πλάνο ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ, ο αγωγός Κομοτηνή - Θεσπρωτία αποτελείται από αγωγό φυσικού αερίου Υψηλής Πίεσης 80 barg (πίεση σχεδιασμού), μήκους περίπου 570 km και διαμέτρου 42in. Η προτεινόμενη χάραξη του αγωγού έχει αρχή την Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής στον Νομό Ροδόπης. Από εκεί ο αγωγός κατευθύνεται δυτικά διασχίζοντας τους Νομούς Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Τρικάλων, Ιωαννίνων για να καταλήξει στον νέο Συνοριακό Σταθμό Μέτρησης στα παράλια του Νομού Θεσπρωτίας.

Εκτός από τον αγωγό, το έργο συμπληρώνεται από μια σειρά υπέργειων εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του και περιλαμβάνουν το Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης, σταθμούς συμπίεσης, σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης, βανοστάσια και ξεστροπαγίδες. Ο Βασικός Σχεδιασμός του έργου ανατέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010, ενώ η Μελέτη Προκαταρκτικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) εγκρίθηκε το Δεκέμβριο 2010. Η ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών μελετών αναμένεται στα τέλη 2011. Στο παράρτημα Ι του παρόντος παρουσιάζεται το τρέχον χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω μελέτες συνολικού προϋπολογισμού περίπου 6,5 εκατ. €,συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας της Ε.Ε., με ποσοστό 50% του κόστους και μέχρι του ανώτατου ποσού των 3.225.000 €.

Το κόστος των μελετών που δεν θα συγχρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας, εντάσσεται στην ΡΠΒ του ΕΣΦΑ και ανακτάται από τα τιμολόγια Μεταφοράς του ΕΣΦΑ. Με βάση το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής του έργου (συμπεριλαμβανομένης της διαγωνιστικής διαδικασίας), η εμπορική λειτουργία του έργου αναμένεται στα τέλη του έτους 2015, εφόσον η τελική επενδυτική απόφαση ληφθεί μέχρι το τέλος του 2011. Ο προκαταρκτικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε περίπου 800 εκατ. €, αλλά θα καθοριστεί με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια κατά την εκπόνηση του Βασικού Σχεδιασμού που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το κόστος θα καλυφθεί από δανεισμό και ίδια κεφάλαια, ενώ ένα πολύ μικρό μέρος (περίπου3 εκατ. €) θα καλυφθεί από τους αιτούντες Χρήστες ως κόστος Ρηχής Σύνδεσης. Θα επιδιωχθεί η σύναψη σύμβασης με την ΕΤΕπ για μέρος ή το σύνολο του απαιτούμενου δανεισμού.

Το κόστος του έργου πλην της ανωτέρω ρηχής σύνδεσης θα ενταχθεί στη ΡΠΒ του ΕΣΦΑ. Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό 2009/715/ΕΚ, το σύστημα τιμολόγησης που πρέπει να εφαρμοστεί στο ΕΣΦΑ είναι το Entry Exit. Με δεδομένο ότι ο αγωγός Κομοτηνής - Θεπρωτίας θα υπόκειται στο νέο σύστημα τιμολόγησης (το οποίο δεν έχει εγκριθεί ακόμα) και όχι εκείνο της ενιαίας χρέωσης (Postage Stamp System) που ισχύει σήμερα, δεν μπορεί να γίνει σε πρώτη φάση ποσοτική εκτίμηση της επίδρασης του έργου αυτού στα τιμολόγια ΕΣΦΑ. Εκτιμάται όμως ότι το κόστος του έργου θα ανακτηθεί πλήρως από τις χρεώσεις που θα προκύψουν για τους χρήστες της υποδομής αυτής.

Η νέα αυτή υποδομή του αγωγού Κομοτηνής Θεσπρωτίας, θα δώσει την δυνατότητα στον ΔΕΣΦΑ να αναπτύξει νέους αγωγούς διαμετακόμισης προς χώρες της Βαλκανικής που δεν έχουν τη δυνατότητα τροφοδοσίας με φυσικό αέριο ή εξαρτώνται από μόνο μια πηγή προμήθειας. Εντός της περιόδου αναφοράς του Προγράμματος Ανάπτυξης (2010 – 2014), αναμένεται να έχει δαπανηθεί το ποσό των 600 εκατ. € για την κατασκευή του έργου.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΖΕΛΕΤΑ
ele.gr
Bookmark and Share

Δημοσιεύθηκε από Τιπούρτης Τρύφων στις 3/10/2011 08:35:00 π.μ.. Εσωτερικές ετικέτες , , .

0 σχόλια for "Φυσικό αέριο- Πρόβλεψη και για τα Γιάννενα!"

Leave a reply

Το ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ επιτρέπει την αυτόματη δημοσίευση σχολίων για να μπορούν οι επισκέπτες να συζητούν ελεύθερα σε παραγματικό χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα σχόλια που δημοσιεύονται δεν ελέγχονται. Διαβάζουμε όλα τα σχόλια που δημοσιεύονται, και αν κρίνουμε ότι κάποια απο αυτά παραβιάζουν βασικούς κανόνες ενός πολιτισμένου διαλόγου, τα διαγράφουμε εκ των υστέρων.
Ποτέ δεν λογοκρίνουμε σχόλια με βάση την ιδεολογική, πολιτική, κομματική χροιά ή προτίμηση την οποία μπορεί να έχουν. Διαγράφουμε μόνο σχόλια που περιέχουν:
-γλώσσα επιθετική, ή και υβριστική απέναντι σε άλλους σχολιαστές ή αρθρογράφους του ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ, γλώσσα που δεν βοηθά τον πολιτισμένο διάλογο.
-εκδηλώνουν επιθετική διάθεση μέσω της έκφρασης χαράς για θανάτους ή προβλήματα υγείας άλλων ανθρώπων - δημόσια γνωστών ή μη.
-δυσφημούν με κατάφωρο τρόπο άλλους ανθρώπους χωρίς καμία απόδειξη για τους δυσφημιστικούς ισχυρισμούς.
περιλαμβάνουν ρατσιστικά, σεξιστικά, ή ομοφοβικά υπονοούμενα ή ευθείες αναφορές για άλλους ανθρώπους
σχόλια που στην ουσία έχουν ως αποκλειστικό στόχο να διαφημίσουν προϊόντα, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, άλλες ιστοσελίδες, ή γενικότερα ό,τι μπορεί να θεωρηθεί ως spam.

Έκανα ένα σχόλιο στο ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ γιατί δεν το βλέπω;
-Δύο λόγοι μπορεί να υπάρχουν γιαυτό
-Το σχόλιο σου κρίθηκε από τους διαχειριστές ότι περιλαμβάνεται σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις απαγορευμένων σχολίων.
-Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε, ή δεν το έχουμε αντιληφθεί και θα θέλαμε να μας το υποδείξεις.
-Σε κάθε περίπτωση, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στέλνοντας email στο epirus.ellas@yahoo.gr για να μας πεις το πρόβλημα που έχεις.

Γιατί δεν μπορώ να κάνω είσοδο (login) στο λογαριασμό μου ή να σχολιάσω;
-Αν έχεις κάνει κάποιο σχόλιο που παραβιάζει με κατάφωρο τρόπο τους παραπάνω κανόνες, ή αν το έχεις κάνει επανειλημένα, τότε μπορεί να σου έχουμε απαγορεύσει τη δυνατότητα σχολιασμού για αυτή τη συμπεριφορά. Αν πιστεύεις ότι πρόκειται για κάποιο λάθος, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο epirus.ellas@yahoo.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

6978065852 - epirus.ellas@yahoo.gr
Υπεύθυνος ιστολογίου: Τρύφωνας Τιπούρτης.

Αναζήτηση

ΓΡΑΦΟΥΝ...

-Akis - Γιαννιώτης Ν.Π.- Ιωάννα - nikos - Άκης - xristos.konitsa - Δημήτρης -Νίκος Τ. - Παναγιώτης - Γιώργος Κ. - Κώστας Π.


Αναγνώστες