ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε "ΓΕΝΙΚΑ" για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε. ******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ***** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Headlines
online
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
- ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.****** Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Επιλέξτε τα πιο δημοφιλή θέματα από το "ΔΕΙΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ" ή επιλέξτε από όλη την ύλη του ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ . ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Δημοσιεύθηκε στις:3 Ιουνίου 2011
Αναρτήθηκε από Τιπούρτης Τρύφων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας: "Επαρκή ολοκληρωμένα και αξιόπιστα ενεργειακά δίκτυα έως το 2020".

Ενσωματώθηκαν οι προτάσεις του Ευρωβουλευτή της ΝΔ, Καθηγητή Ιωάννη Α. Τσουκαλά «Η ανάπτυξη επαρκών, ολοκληρωμένων και αξιόπιστων ενεργειακών δικτύων είναι απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνο για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της ΕΕ, αλλά και για την οικονομική στρατηγική της», δήλωσε ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ, Καθηγητής Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, σε συνέχεια της υπερψήφισης της έκθεσης «σχετικά με τις προτεραιότητες για την ενεργειακή υποδομή για το 2020 και μετέπειτα» στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρ. Κοινοβουλίου.

Η εν λόγω έκθεση περιγράφει τις αναγκαίες δράσεις προκειμένου να καταστούν τα ευρωπαϊκά  ενεργειακά δίκτυα αποτελεσματικά. Συγκεκριμένα, προτείνεται μια νέα μέθοδος στρατηγικού σχεδιασμού που θα συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα: ...


• προσδιορισμός ενός χάρτη ενεργειακών υποδομών με σκοπό τη δημιουργία ενός έξυπνου πανευρωπαϊκού ενεργειακού υπερδικτύου
 • εστίαση σε περιορισμένο αριθμό ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων (πρωτίστως σε έργα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου) που θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2020
• ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων, των λεγόμενων έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
• νέα εργαλεία για την υλοποίηση των έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως βελτίωση της περιφερειακής συνεργασίας, ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης, παροχή επαρκέστερης ενημέρωσης στους ιθύνοντες και τους πολίτες και καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα.

Για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής εκτιμάται ότι απαιτούνται επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές αξίας 1 τρις εκ. ευρώ μέχρι το 2020, εκ των οποίων τα μισά θα διατεθούν σε δίκτυα διανομής, μεταφοράς και αποθήκευσης ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Οι επενδύσεις αυτές θα δημιουργήσουν 775.000 νέες θέσεις εργασίας και θα αυξήσουν το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 19 δισεκατομμύρια ευρώ ως το 2020. Ο κ. Τσουκαλάς κατέθεσε μια σειρά τροπολογιών που ενσωματώθηκαν στην τελική έκθεση του Ευρ. Κοινοβουλίου.

 Οι προτάσεις του κου Τσουκαλά περιλαμβάνουν:
 • την εξέταση από την Επιτροπή της συμπερίληψης στην ενεργειακή υποδομή έργων προτεραιότητας που θα βελτίωναν την ασφάλεια κύριων υπαρχουσών ενεργειακών υποδομών στην Ευρώπη (όπως είναι, οι αγωγοί φυσικού αερίου και πετρελαίου, τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι σταθμοί παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, οι σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου, κλπ.) έναντι ατυχημάτων και φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών

• • την υποστήριξη από την Επιτροπή του ενδιάμεσου στόχου σύμφωνα με τον οποίο το 50% των νοικοκυριών πρέπει να διαθέτουν ευφυείς μετρητές έως το 2015, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της νέας «ψηφιακής ατζέντας» για την Ευρώπη.
• την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την μετάβαση σε μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
• την ανάγκη ενημέρωσης των καταναλωτών για την ενέργεια που καταναλώνουν, μέσω της αξιοποίησης ευφυών μετρητών και νέων τεχνολογιών, προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας.

 Σχολιάζοντας τις ψηφοφορίες ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε: «Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού δικτύου που θα βασίζεται σε έξυπνα δίκτυα και θα συμβάλλει στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς. Σήμερα η ΕΕ βασίζεται σε ένα παρωχημένο και κακώς διασυνδεδεμένο δίκτυο ενεργειακών υποδομών που θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή μας ασφάλεια και δυσχεραίνει την επίτευξη του στόχου για μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050.

 Άλλωστε, η δημιουργία έξυπνων δικτύων μεταφοράς ενέργειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προϋποθέτουν κατανεμημένη παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, εφόσον κάθε καταναλωτής είναι και εν δυνάμει παραγωγός ενέργειας. Απαιτείται λοιπόν μια νέα πολιτική για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών που προϋποθέτει ριζικές αλλαγές, καινοτόμες λύσεις και σημαντικές επενδύσεις, που όπως όλα δείχνουν θα είναι ωφέλιμες για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στην Ελλάδα πρέπει επειγόντως να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ενεργειακός τομέας μπορεί να γίνει ισχυρότατος μοχλός ανάπτυξης για τον τόπο. Αρκεί να απαγκιστρωθεί από τα συνδικαλιστικά συμφέροντα και να επενδύσει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και κυρίως εκείνων των πολιτικών πρακτικών και νοοτροπιών που ως τώρα κρατούν δέσμιες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου».
Bookmark and Share

Δημοσιεύθηκε από Τιπούρτης Τρύφων στις 6/03/2011 06:26:00 μ.μ.. Εσωτερικές ετικέτες .

0 σχόλια for "Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας: "Επαρκή ολοκληρωμένα και αξιόπιστα ενεργειακά δίκτυα έως το 2020"."

Leave a reply

Το ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ επιτρέπει την αυτόματη δημοσίευση σχολίων για να μπορούν οι επισκέπτες να συζητούν ελεύθερα σε παραγματικό χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα σχόλια που δημοσιεύονται δεν ελέγχονται. Διαβάζουμε όλα τα σχόλια που δημοσιεύονται, και αν κρίνουμε ότι κάποια απο αυτά παραβιάζουν βασικούς κανόνες ενός πολιτισμένου διαλόγου, τα διαγράφουμε εκ των υστέρων.
Ποτέ δεν λογοκρίνουμε σχόλια με βάση την ιδεολογική, πολιτική, κομματική χροιά ή προτίμηση την οποία μπορεί να έχουν. Διαγράφουμε μόνο σχόλια που περιέχουν:
-γλώσσα επιθετική, ή και υβριστική απέναντι σε άλλους σχολιαστές ή αρθρογράφους του ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ, γλώσσα που δεν βοηθά τον πολιτισμένο διάλογο.
-εκδηλώνουν επιθετική διάθεση μέσω της έκφρασης χαράς για θανάτους ή προβλήματα υγείας άλλων ανθρώπων - δημόσια γνωστών ή μη.
-δυσφημούν με κατάφωρο τρόπο άλλους ανθρώπους χωρίς καμία απόδειξη για τους δυσφημιστικούς ισχυρισμούς.
περιλαμβάνουν ρατσιστικά, σεξιστικά, ή ομοφοβικά υπονοούμενα ή ευθείες αναφορές για άλλους ανθρώπους
σχόλια που στην ουσία έχουν ως αποκλειστικό στόχο να διαφημίσουν προϊόντα, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, άλλες ιστοσελίδες, ή γενικότερα ό,τι μπορεί να θεωρηθεί ως spam.

Έκανα ένα σχόλιο στο ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ γιατί δεν το βλέπω;
-Δύο λόγοι μπορεί να υπάρχουν γιαυτό
-Το σχόλιο σου κρίθηκε από τους διαχειριστές ότι περιλαμβάνεται σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις απαγορευμένων σχολίων.
-Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε, ή δεν το έχουμε αντιληφθεί και θα θέλαμε να μας το υποδείξεις.
-Σε κάθε περίπτωση, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στέλνοντας email στο epirus.ellas@yahoo.gr για να μας πεις το πρόβλημα που έχεις.

Γιατί δεν μπορώ να κάνω είσοδο (login) στο λογαριασμό μου ή να σχολιάσω;
-Αν έχεις κάνει κάποιο σχόλιο που παραβιάζει με κατάφωρο τρόπο τους παραπάνω κανόνες, ή αν το έχεις κάνει επανειλημένα, τότε μπορεί να σου έχουμε απαγορεύσει τη δυνατότητα σχολιασμού για αυτή τη συμπεριφορά. Αν πιστεύεις ότι πρόκειται για κάποιο λάθος, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο epirus.ellas@yahoo.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

6978065852 - epirus.ellas@yahoo.gr
Υπεύθυνος ιστολογίου: Τρύφωνας Τιπούρτης.

Αναζήτηση

ΓΡΑΦΟΥΝ...

-Akis - Γιαννιώτης Ν.Π.- Ιωάννα - nikos - Άκης - xristos.konitsa - Δημήτρης -Νίκος Τ. - Παναγιώτης - Γιώργος Κ. - Κώστας Π.


Αναγνώστες