ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε "ΓΕΝΙΚΑ" για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε. ******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ***** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Headlines
online
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
- ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.****** Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Επιλέξτε τα πιο δημοφιλή θέματα από το "ΔΕΙΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ" ή επιλέξτε από όλη την ύλη του ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ . ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Δημοσιεύθηκε στις:10 Ιουνίου 2011
Αναρτήθηκε από Τιπούρτης Τρύφων

Τὸ χρονικό της ἀφαίρεσης τῶν μαρμάρων τοῦ Παρθενώνα ἀπὸ τὸν κλεφταρὰ Λόρδο Ἔλγιν.

Τὸ ξεκίνημα τοῦ 19ου αἰώνα ὑπῆρξε ὀδυνηρὸ γιὰ τὰ μνημεῖα τῆς Ἀκρόπολης τῶν Ἀθηνῶν, ἐξαιτίας τῆς ἀρχαιοθηρίας, ἡ ὁποία ἔφτασε στὸ ἀποκορύφωμά της στὶς ἀρχὲς τῆς πρώτης δεκαετίας τοῦ αἰώνα. Κύριος αὐτουργὸς ὑπῆρξε ὁ Λόρδος Ἔλγιν, ὁ ὁποῖος τότε ὑπηρετοῦσε ὡς πρεσβευτὴς τῆς Ἀγγλίας στὴν Ὀθωμανικὴ Πύλη (1799-1803).

 Ὁ Ἔλγιν, ἐκμεταλλευόμενος τὴ θέση του καὶ τὴ μεγάλη ἐπιρροὴ ποὺ ἀσκοῦσε ἡ ἀγγλικὴ πολιτικὴ στὴν τουρκικὴ κυβέρνηση, λόγω τῆς στρατιωτικῆς βοήθειας ποὺ οἱ Ἄγγλοι εἶχαν προσφέρει στοὺς Τούρκους στὸν πόλεμο ἐναντίον τῶν Γάλλων τοῦ Ναπολέοντα στὴν Αἴγυπτο, κατόρθωσε νὰ ἀποσπάσει φιρμάνι ἀπὸ τὸν Σουλτάνο, στὶς 6 Ἰουλίου 1801, ποὺ τοῦ ἐπέτρεψε τὴν ἀφαίρεση ἀρχαιοτήτων ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη. Μὲ τὸ φιρμάνι αὐτὸ ὁ Ἔλγιν ὁλοκλήρωσε τὸ ...
ἔργο ποὺ εἶχε ἀρχίσει τὸν Αὔγουστο τοῦ 1800 μὲ εἰδικὸ συνεργεῖο, τὸ ὁποῖο ὡς τότε ἐκτελοῦσε ἀπεικονίσεις, καταμετρήσεις καὶ ἀρχιτεκτονικὰ σχέδια τῶν μνημείων τῆς Ἀκρόπολη. Τὸ φιρμάνι, ποὺ εἶχε ὑπογραφεῖ ἀπὸ τὸν Καϊμακᾶν Πασὰ καὶ ἀπευθυνόταν στὸν... Βοεβόδα καὶ τὸν Καδὴ τῶν Ἀθηνῶν, παρεῖχε τὴν ἄδεια στὰ μέλη τοῦ συνεργείου νὰ στήνουν ἰκριώματα γύρω ἀπὸ τὸν Ναὸ τῶν Εἰδώλων, ὅπως ἀποκαλοῦσαν τὸν Παρθενώνα, νὰ κατασκευάζουν ἐκμαγεῖα, νὰ καταμετροῦν τὰ κτίρια καὶ νὰ κάνουν ἀνασκαφὲς γιὰ ἀνεύρεση ἐπιγραφῶν.

Ἐπίσης, περιλάμβανε ἐντολὴ τῆς Πύλης νὰ μὴν ἐνοχληθοῦν τὰ μέλη τοῦ συνεργείου ἀπὸ τὸν Δισδάρη ἢ ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλο, νὰ μὴν ἀναμειχθεῖ κανεὶς μὲ τὰ ἰκριώματα καὶ τὰ ἐργαλεῖα οὔτε νὰ ἐμποδίσει τὰ μέλη νὰ πάρουν «μερικὰ κομμάτια πέτρας μὲ ἐπιγραφὲς καὶ γλυπτὰ» (qualque pezzi di pietra con inscrizioni e figure). Τὸ φιρμάνι, ὅπως αὐτὸ ἐκδόθηκε στὰ τουρκικά, δὲν βρέθηκε ὡς σήμερα, παρὰ τὶς ἔρευνες εἰδικῶν στὰ τουρκικὰ ἀρχεῖα. Μία μετάφρασή του στὰ ἰταλικά, τὴν ὁποία εἶχε κάμει ὁ διερμηνέας τῆς Ἀγγλικῆς Πρεσβείας στὴν Κωνσταντινούπολη Πισανί, βρέθηκε στὸ ἀρχεῖο τοῦ Φ. Χάντ, ἱερέα τῆς Πρεσβείας στὴν Κωνσταντινούπολη κατὰ τὴν περίοδο ποὺ προΐσταστο αὐτῆς ὁ Ἔλγιν. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἰταλικὸ κείμενο ἔγινε ἡ μετάφραση τοῦ φιρμανίου στὰ ἀγγλικά, τὴν ὁποία ἔδωσε ὁ Χὰντ στὴν Εἰδικὴ Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπή, ποὺ εἶχε συστήσει ἡ ἀγγλικὴ Βουλὴ γιὰ τὴν ἀγορὰ τῶν «Ἐλγινείων», ὅταν ὁ ἴδιος κλήθηκε ὡς μάρτυρας.

 Παραθέτουμε ἐδῶ τὴν μετάφραση τοῦ ὀθωμανικοῦ φιρμανίου στὰ ἑλληνικά, ὅπως αὐτὴ ἔχει δημοσιευθεῖ στὸ Ἐνημερωτικὸ Δελτίο τῶν Ἑταίρων τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἐταιρίας :

Φιρμάνι ἢ Ἐπίσημο Γράμμα τοῦ Καϊμακᾶν Πασά προς τὸν Καδὴ ἢ Προϊστάμενο Δικαστὴ καὶ πρὸς τὸν Βοεβόδα ἢ Διοικητὴ τῆς Ἀθήνας τὸ 1801. Σὲ εἰδοποιοῦμε ὅτι ὁ εἰλικρινὴς Φίλος ἢ Ἐξοχότητα τοῦ Λόρδος Ἔλγιν Ἔκτατος Πρεσβευτὴς ἀπὸ τὴν Ἀγγλικὴ Αὐλὴ στὴν Πύλη τῆς Εὐτυχίας, μᾶς ἔχει βεβαιώσει ὅτι εἶναι γνωστὸ πὼς οἱ περισσότερες Φράγκικες [χριστιανικὲς] Αὐλὲς ἐπιθυμοῦν νὰ διαβάσουν καὶ νὰ μελετήσουν τὰ βιβλία, γλυπτὰ καὶ ἄλλα ἐπιστημονικὰ ἔργα τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων φιλοσόφων. Καὶ ὅτι εἰδικότερα, οἱ ὑπουργοί, φιλόσοφοι, ἐπίσκοποι καὶ ἄλλοι σημαίνοντες Ἄγγλοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ γλυπτὰ ποὺ ἔχουν μείνει ἀπὸ τν ἐποχὴ τῶν προαναφερθέντων Ἑλλήνων καὶ τὰ ὁποία βρίσκονται στὶς ἀκτὲς τοῦ Ἀρχιπελάγους καὶ σὲ ἄλλες περιοχές.

Καὶ ἐξαιτίας αὐτοῦ του πράγματος ἔχουν στείλει ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ἀνθρώπους γιὰ νὰ ἐξερευνήσουν καὶ νὰ ἐξετάσουν τὰ ἀρχαία κτίρια καὶ γλυπτά. Καὶ πὼς ἐπειδὴ ὁρισμένοι φιλότεχνοί της Ἀγγλικῆς Αὐλῆς θέλουν νὰ δοῦν τὰ ἀρχαία κτίρια καὶ τὰ περίεργα γλυπτὰ στὴν Πόλη τῶν Ἀθηνῶν καὶ τὰ παλαιὰ τείχη ποὺ σώζονται ἀπὸ τὸν καιρὸ τῶν Ἑλλήνων, ποὺ βρίσκονται τώρα στὸ ἐσωτερικὸ μέρος τοῦ προαναφερθέντος τόπου. Ὅθεν αὐτὸς [δήλ. ὁ πρεσβευτὴς] ἔχει προσλάβει πέντε Ἄγγλους ζωγράφους ποὺ μένουν τώρα στὴν Ἀθήνα, γιὰ νὰ παρατηρήσουν καὶ νὰ ἐξετάσουν καὶ ἐπίσης νὰ ἀντιγράψουν τὰ γλυπτὰ ποὺ ὑπάρχουν ἐκεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα.

 Κι ἀκόμη μᾶς ἔχει ζητήσει, εἰδικὰ γιὰ αὐτὴ τὴ φορά, νὰ γραφεῖ καὶ νὰ διαταχθεῖ ὅτι γιὰ ὅσον καιρὸ οἱ προαναφερθέντες ζωγράφοι θὰ μπαίνουν καὶ θὰ βγαίνουν στὸ φρούριο αὐτῆς τῆς πόλης, ποὺ εἶναι ὁ τόπος τῆς μελέτης, καὶ θὰ τοποθετοῦν ἰκριώματα γύρω ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο Ναὸ τῶν Εἰδώλων ποὺ ὑπάρχει ἐκεῖ. Καὶ θὰ κατασκευάζουν ἐκμαγεῖα τῶν προαναφερθέντων κοσμημάτων καὶ γλυπτῶν σὲ κονίαμα ἢ γύψο. Καὶ θὰ καταμετροῦν τὰ λείψανα τῶν ἄλλων ἐρειπωμένων οἰκοδομημάτων ποὺ βρίσκονται ἐκεῖ. Καὶ θὰ σκάβουν, ὅταν τὸ κρίνουν ἀπαραίτητο, τὰ θεμέλια γιὰ νὰ ἀνακαλύψουν ἐπιγραφὲς ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχουν καλυφθεῖ ἀπὸ σκουπίδια. Νὰ μὴν ὑπάρξει καμία διακοπῆ οὔτε ἐμπόδιο στὴν ἐργασία τους ἀπὸ τὸν Δισδάρη ἢ ὁποιοδήποτε ἄλλο πρόσωπο.

Κανεὶς νὰ μὴν ἀναμειχθεῖ μὲ τὰ ἰκριώματα ἢ τὰ ἐργαλεῖα ποὺ μπορεῖ νὰ χρειαστοῦν στὶς ἐργασίες τους. Καὶ πὼς ὅταν θελήσουν νὰ πάρουν μαζί τους θραύσματα πέτρας ποὺ φέρουν παλιὲς ἐπιγραφὲς ἢ γλυπτά, νὰ μὴν ὑπάρξει καμία ἀντίρρηση. Σοὺ γράψαμε λοιπὸν αὐτὸ τὸ γράμμα καὶ τὸ στείλαμε μὲ τὸν κύριο Philip Hunt μὲ τὸ σκοπὸ μόλις ἀντιληφθεῖς τὴ σημασία του, πὼς ἐκφράζει δηλαδὴ τὴ σαφῆ ἐπιθυμία καὶ ὑπόσχεση τοῦ Μεγαλειότατου Σουλτάνου, προικισμένου μὲ ὅλες τὶς ἐξέχουσες ἰδιότητες, νὰ εὐνοήσει αἰτήσεις ὅπως ἡ προαναφερθεῖσα, σύμφωνα μὲ ὅσα συνοδεύουν τὴ φιλία, τὴν τιμιότητα, τὴ συμμαχία καὶ τὴν καλὴ θέληση ποὺ ὑπάρχει ἀπὸ πολὺ παλιὰ μεταξύ της Ὑψηλῆς καὶ πάντοτε κραταιᾶς Ὀθωμανικῆς Αὐλῆς καὶ αὐτῆς τῆς Ἀγγλίας καὶ ποὺ αὐξάνει ἐμφανῶς καὶ ἀπὸ τὶς δύο Αὐλές. Εἰδικά, καθὼς δὲν ὑπάρχει κίνδυνος ἂν τὰ προαναφερθέντα γλυπτὰ καὶ κτίρια παρατηρηθοῦν καὶ σχεδιαστοῦν.

Ἀφοῦ λοιπὸν ἐκπληρωθοῦν τὰ ὅσα ἐπιβάλλει ἡ φιλοξενία καὶ γίνουν δεκτοὶ μὲ τὸ πρέποντα τρόπο οἱ προαναφερθέντες καλλιτέχνες σύμφωνα μὲ τὴν σημαντικὴ αἴτηση τοῦ προαναφερθέντος πρεσβευτῆ καὶ ἐπειδὴ εἶναι ὑποχρέωση γιὰ μᾶς νὰ ἐξασφαλίσουμε ὅτι δὲν θὰ βροῦν κανένα ἐμπόδιο περπατώντας, παρατηρώντας ἢ μελετώντας τὰ γλυπτὰ καὶ τὰ κτίρια ποὺ θέλουν νὰ σχεδιάσουν καὶ νὰ ἀντιγράψουν. Καὶ σὲ ὁποιαδήποτε ἀπὸ τὶς ἐργασίες τους, ἵδρυση ἰκριώματος ἢ χρησιμοποίηση διαφόρων ἐργαλείων. Ἡ ἐπιθυμία μᾶς εἶναι μόλις φτάσει τὸ γράμμα αὐτὸ νὰ χρησιμοποιήσεις ὅλη σου τὴν ἐπιμέλεια γιὰ νὰ ἐνεργήσεις σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιδιώξεις τοῦ πρεσβευτῆ γιὰ ὅσον καιρὸ οἱ προαναφερθέντες καλλιτέχνες ποὺ μένουν σὲ αὐτὸ τὸ μέρος θὰ μπαίνουν καὶ θὰ βγαίνουν στὸ φρούριο τῶν Ἀθηνῶν ποὺ εἶναι ὁ τόπος τῆς μελέτης.

Ἢ θὰ στήνουν ἰκριώματα γύρω ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο Ναὸ τῶν Εἰδώλων ἢ θὰ κατασκευάζουν ἐκμαγεῖα ἢ γύψο τῶν προαναφερθέντων κοσμημάτων καὶ γλυπτῶν, ἢ θὰ καταμετροῦν τὰ λείψανα ἄλλων κατεστραμμένων κτιρίων, ἢ θὰ σκάβουν, ὅταν τὸ κρίνουν ἀπαραίτητο, τὰ θεμέλια σὲ ἀναζήτηση ἐπιγραφῶν μέσα στὰ μπάζα. Νὰ μὴν ἐνοχληθοῦν ἀπὸ τὸν προαναφερθέντα Διασδάρη ἢ ἀπὸ ἄλλα ἄτομα, οὔτε ἀπὸ σένα στὸν ὁποῖο ἀπευθύνετε αὐτὸ τὸ γράμμα. Καὶ κανένας νὰ μὴν ἀναμειχθεῖ μὲ τὰ ἰκριώματα ἢ τὰ ἐργαλεῖα τους οὔτε νὰ τοὺς ἐμποδίσει νὰ πάρουν μερικὰ κομμάτια πέτρας μὲ ἐπιγραφὲς καὶ γλυπτὰ (qualque pezzi di pietra). Νὰ συμπεριφερθεῖτε ὅπως ἔχει διαταχθεῖ. (Ὀκτ. 1991, τχ. 17, σ. 142-144) Μὲ πλούσια δῶρα πρὸς τὶς τοπικὲς τουρκικὲς ἀρχὲς τῶν Ἀθηνῶν, ὁ Ἔλγιν πέτυχε νὰ ἑρμηνεύσει τὸ φιρμάνι ὅπως ἤθελε.

Ἡ ἐπίμεμπτη αὐτὴ πολιτικὴ εἶχε ἀποτέλεσμα νὰ μείνουν τὰ μνημεῖα τοῦ Ἱεροῦ της Ἀθηνᾶς ἕρμαια στὴ βουλιμία τοῦ Ἄγγλου πρεσβευτῆ. Σὲ διάστημα 18 μηνῶν, δηλαδὴ ὡς τὸ τέλος τοῦ 1802, τὸ συνεργεῖο εἶχε ἐκτελέσει ὅσα ἤθελε ὁ Ἔλγιν, ὅταν ξεκίνησε τὸ ἀπαίσιο ἔργο του. Στὴν ἐπιχείρηση αὐτή, τὸ χειρότερο καὶ ἀπὸ τὴν ἁρπαγὴ τῶν ἀρχαίων ἦταν ἡ παντελὴς καταστροφὴ πολλῶν ἀγαλμάτων κατὰ τὴν ἀπόσπασή τους ἀπὸ τὰ μνημεῖα, καθὼς καὶ πολλῶν ἄλλων ἀρχιτεκτονικῶν πλαισίων, στὴν προσπάθεια τῶν ἐργατῶν νὰ ἀποσπάσουν τὶς πλάκες τῆς ζωφόρου καὶ τὶς μετόπες, μὲ τὶς πρωτόγονες μεθόδους ποὺ χρησιμοποιοῦσαν. Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὴ ἡ περιγραφὴ τῆς καταστροφῆς, τὴν ὁποία περιέλαβε ὁ περιηγητὴς δρ. Ἔντουαρτ Ντάνιελ Κλὰρκ στὸ ὁδοιπορικό του, ὡς αὐτόπτης μάρτυρας τῆς σκηνῆς τῆς ἀπογύμνωσης τοῦ Παρθενώνα, ὅπου γράφει :


Ὁ Δισδάρης βλέποντας τὴν καταστροφὴ ποὺ εἶχε γίνει στὸ μνημεῖο, ὅταν κατέβασαν καὶ τὴν τελευταία μετόπη, ἔβγαλε τὴν πίπα ἀπὸ τὸ στόμα του, ἄφησε νὰ κυλήσει ἕνα δάκρυ καὶ μὲ ἱκετευτικὸ τόνο στὴ φωνὴ εἶπε ἑλληνικὰ στὸν Λουζιέρι, «Τέλος». Σύμφωνα μὲ τὸν ἀρχικὸ κατάλογο, ποὺ συνέταξεο Ἔννιο Κουιρίνο Βισκόντι, Διευθυντὴς τοῦ Μουσείου τοῦ Καπιτωλίου καὶ στὴ συνέχεια τοῦ Μουσείου τοῦ Βοναπάρτη στὸ Παρίσι, ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀριθμὸς τῶν ἀρχαίων ποὺ πῆρε ὁ Ἔλγιν ἀνέρχεται σὲ 253 ἀνάγλυφα καὶ ἀγάλματα ἐκτὸς ἀπὸ τὰ μικρὰ ἀντικείμενα. Στὸν ἀριθμὸ αὐτὸν περιέχονται μετόπες καὶ πλάκες τῆς ζωφόρου τοῦ Παρθενώνα, ἀγάλματα ἀπὸ τὸ ἀνατολικὸ καὶ δυτικὸ ἀέτωμα, ἡ Καρυάτιδα καὶ ὁ κομψότατος κίονας τοῦ Ἐρεχθείου, τὸ μεγάλο ἄγαλμα τοῦ Βάκχου πάνω ἀπὸ τὸ Θέατρο τοῦ Διονύσου κλπ.

Οἱ λόγοι τοὺς ὁποίους προέβαλε ὁ Ἔλγιν στὸ Memorandum, ποὺ συνέταξε ὁ ἴδιος γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὸ ἐγχείρημά του, ἦταν ἡ ἀπειλούμενη καταστροφὴ τῶν ἀρχαίων ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ τοὺς Εὐρωπαίους, τὸ προηγούμενο ὅτι καὶ ἄλλοι πρὶν ἀπὸ αὐτὸν ἔκαμαν τὸ ἴδιο, ὅπως ὁ πρεσβευτὴς τῆς Γαλλίας στὴν Κωνσταντινούπολη Choiseul Gouffier, τὸ 1784, καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν τεχνῶν στὴν Ἀγγλία. Ὑποστήριξε ἐπίσης ὅτι οἱ Ἕλληνες δὲν ἔδειξαν δυσαρέσκεια καὶ ὅτι ὁ λαὸς δέχτηκε τὸ ἔργο του μὲ χαρὰ ὡς ποριστικὸ χρημάτων, ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι ἦταν ἀπαθεῖς καὶ ἀδιάφοροι. Τὴ συλλογὴ αὐτὴ τὴν πούλησε ὁ Ἔλγιν στὸ ἀγγλικὸ κράτος ἀντὶ τοῦ ποσοῦ τῶν ?35.000.

Πρὶν ἀπὸ τὴν τελικὴ ἀπόφαση τῆς ἀγγλικῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν ἀγορὰ τῆς συλλογῆς, τὸ 1816, ἔγινε μεγάλη συζήτηση στὴ Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων γιὰ τὶς νομικὲς καὶ γλωσσικὲς ἀντιφάσεις ποὺ περιέχονται στὸ φιρμάνι, καὶ ἀκούστηκαν πολλὰ γιὰ τὴν κατάχρηση τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸν Ἔλγιν ὡς πρεσβευτὴ στὴν Πύλη. Τελικὰ ἀποφασίστηκε μὲ ψήφους 82 ὑπὲρ καὶ 30 κατὰ ἡ ἀγορὰ τῶν ἀρχαιοτήτων. Ἀξίζει ἐδῶ νὰ σημειωθεῖ ὅτι κατὰ τὴ συζήτηση αὐτὴ κατατέθηκε ἀπὸ τὸν Χίου Χάμερσλυ, μέλος τοῦ Κοινοβουλίου, τροπολογία, ἡ ὁποία θὰ θεωρεῖται ἡ πρώτη καταγεγραμμένη πρόταση ἐπιστροφῆς τῶν ἀρχαίων (βλ. σ. 81).

Μὲ αὐτὴν ὁ Χάμερσλυ ζητοῦσε νὰ γνωστοποιηθεῖ : [...] ἡ Μεγάλη Βρετανία κρατεῖ αὐτὰ τὰ μάρμαρα ὡς παρακαταθήκη μέχρις ὅτου τῆς ζητηθοῦν ἀπὸ τοὺς τωρινοὺς ἢ ὁποιουσδήποτε μελλοντικοὺς κυρίους τῆς Πόλης τῶν Ἀθηνῶν. Καὶ ὅτι μετὰ ἀπὸ ἕνα τέτοιο αἴτημα ἀναλαμβάνει, χωρὶς διατυπώσεις ἢ διαπραγματεύσεις, νὰ τὰ ἐπανατοποθετήσει, ὅσο εἶναι δυνατόν, στὰ μέρη ἀπὸ ὅπου εἶχαν ἀφαιρεθεῖ καὶ ὅτι στὸ μεταξὺ θὰ φυλάσσονται προσεχτικὰ στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο. Ἡ τροπολογία αὐτὴ καταψηφίστηκε.Τὸ διάταγμα ποὺ ψήφισε ἡ ἀγγλικὴ κυβέρνηση γιὰ τὴν ἀγορὰ τῶν ἀρχαίων καὶ δημοσιεύθηκε τὴν 1η Ἰουνίου τοῦ 1916, ἀναφέρει, ἐπιγραμματικά, στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα μᾶς ἐνδιαφέρουν ἰδιαίτερα γιὰ τὴν ὀνομασία «Ἐλγίνεια Μάρμαρα» καὶ γιὰ τοὺς ὅρους μὲ τοὺς ὁποίους δόθηκε στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο.

Τὸ σχετικὸ κείμενο ἔχει ὡς ἑξῆς:
 Ὁ ἀνωτέρω ἀναφερόμενος λόρδος συμφώνησε νὰ πωλήσει τὰ αὐτὰ [Μάρμαρα] στὸ ποσὸ τῶν ?35.000 μὲ τὸν ὄρο ὅτι ὅλη ἡ παραπάνω ἀναφερόμενη συλλογὴ θὰ κρατεῖται ἀδιαχώριστη στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο καὶ ἀνοικτὴ γιὰ ἐπιθεώρηση καὶ θὰ ὀνομάζεται «Ἐλγίνεια Μάρμαρα». Καὶ ὅτι ὁ ἀνωτέρω ἀναφερόμενος λόρδος καὶ κάθε πρόσωπο ποὺ θὰ ἀποκτᾶ τὸν τίτλο τοῦ Ἔλγιν θὰ πρέπει νὰ προστίθεται στοὺς Ἐπιτρόπους τοῦ Μουσείου. Τὸ μέγεθος τῆς καταστροφῆς ἦταν τόσο μεγάλο, ὥστε ὁ Ἄγγλος περιηγητὴς Ἔντουαρντ Ντόντγουελ, ποὺ ὑπῆρξε αὐτόπτης μάρτυρας τῆς σύλησης τῶν μνημείων τῆς Ἀκρόπολης, γράφει στὸ ὁδοιπορικό του γιὰ τὸ γεγονὸς τὰ ἑξῆς :

«Εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ καταστροφὲς ποὺ ἔγιναν στὰ μνημεῖα μέσα σὲ ἕνα χρόνο ἦταν μεγαλύτερες ἀπὸ ὅσες εἶχαν ὑποστεῖ αὐτά, σὲ ὁλόκληρο τὸν 18ο αἰώνα». Ἀλλὰ καὶ ὁ Δρ. Κλάρκ, ἀπὸ τοὺς πιὸ δυνατοὺς κατήγορους τοῦ Ἔλγιν, ἀποτιμᾶ συγκριτικὰ τὴ ζημιά : «οἱ καταστροφὲς ποὺ σημειώθηκαν στὸ ναὸ (τοῦ Παρθενώνα) ἦταν μεγαλύτερες ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ εἶχε ὑποστεῖ ἀπὸ τὸ πυροβολικὸ τῶν Βενετῶν». Γιὰ τὴν καταστροφὴ τῶν μνημείων ἔγραψαν ἀκόμη καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ὑπῆρξαν μετριοπαθεῖς γιὰ τὸν Ἔλγιν, ὅπως ὁ Τζῶν Κὰμ Χομπχάουζ, ὁ Φ. Σ. Νὸρθ Ντάγκλας ἢ ἀργότερα ὁ Α. Μιχαέλις.

Ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἐκτελεστῆς του ἔργου τοῦ Ἔλγιν, ὁ Τζιοβάνι Μπατίστα Λουζιέρι, Ἰταλὸς ζωγράφος, ποὺ προΐστατο τοῦ συνεργείου τῆς καταστροφῆς, ἀναφέρει στὴν ἀλληλογραφία του πρὸς αὐτὸν ὅτι «ἐκτελώντας τὶς ἐντολὲς τοῦ ἀναγκάστηκε νὰ γίνει λίγο βάρβαρος». Εὐγενίας Κεφαλληναίου “Τὰ Μάρμαρα τοῦ Παρθενώνα καὶ τὸ κατηγορῶ τοῦ Μπαϋρον”, σέλ. 9-15.
Βατοπαίδι

 istorikathemata.com
 Βατοπαίδι .
Από το    Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό.
Bookmark and Share

Δημοσιεύθηκε από Τιπούρτης Τρύφων στις 6/10/2011 04:23:00 μ.μ.. Εσωτερικές ετικέτες .

1 σχόλια for "Τὸ χρονικό της ἀφαίρεσης τῶν μαρμάρων τοῦ Παρθενώνα ἀπὸ τὸν κλεφταρὰ Λόρδο Ἔλγιν."

  1. Όλη η Ευρώπη είναι γεμάτη από Βυζαντινά μνημεία που έκλεψαν οι Φράγκοι.

Leave a reply

Το ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ επιτρέπει την αυτόματη δημοσίευση σχολίων για να μπορούν οι επισκέπτες να συζητούν ελεύθερα σε παραγματικό χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα σχόλια που δημοσιεύονται δεν ελέγχονται. Διαβάζουμε όλα τα σχόλια που δημοσιεύονται, και αν κρίνουμε ότι κάποια απο αυτά παραβιάζουν βασικούς κανόνες ενός πολιτισμένου διαλόγου, τα διαγράφουμε εκ των υστέρων.
Ποτέ δεν λογοκρίνουμε σχόλια με βάση την ιδεολογική, πολιτική, κομματική χροιά ή προτίμηση την οποία μπορεί να έχουν. Διαγράφουμε μόνο σχόλια που περιέχουν:
-γλώσσα επιθετική, ή και υβριστική απέναντι σε άλλους σχολιαστές ή αρθρογράφους του ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ, γλώσσα που δεν βοηθά τον πολιτισμένο διάλογο.
-εκδηλώνουν επιθετική διάθεση μέσω της έκφρασης χαράς για θανάτους ή προβλήματα υγείας άλλων ανθρώπων - δημόσια γνωστών ή μη.
-δυσφημούν με κατάφωρο τρόπο άλλους ανθρώπους χωρίς καμία απόδειξη για τους δυσφημιστικούς ισχυρισμούς.
περιλαμβάνουν ρατσιστικά, σεξιστικά, ή ομοφοβικά υπονοούμενα ή ευθείες αναφορές για άλλους ανθρώπους
σχόλια που στην ουσία έχουν ως αποκλειστικό στόχο να διαφημίσουν προϊόντα, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, άλλες ιστοσελίδες, ή γενικότερα ό,τι μπορεί να θεωρηθεί ως spam.

Έκανα ένα σχόλιο στο ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ γιατί δεν το βλέπω;
-Δύο λόγοι μπορεί να υπάρχουν γιαυτό
-Το σχόλιο σου κρίθηκε από τους διαχειριστές ότι περιλαμβάνεται σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις απαγορευμένων σχολίων.
-Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε, ή δεν το έχουμε αντιληφθεί και θα θέλαμε να μας το υποδείξεις.
-Σε κάθε περίπτωση, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στέλνοντας email στο epirus.ellas@yahoo.gr για να μας πεις το πρόβλημα που έχεις.

Γιατί δεν μπορώ να κάνω είσοδο (login) στο λογαριασμό μου ή να σχολιάσω;
-Αν έχεις κάνει κάποιο σχόλιο που παραβιάζει με κατάφωρο τρόπο τους παραπάνω κανόνες, ή αν το έχεις κάνει επανειλημένα, τότε μπορεί να σου έχουμε απαγορεύσει τη δυνατότητα σχολιασμού για αυτή τη συμπεριφορά. Αν πιστεύεις ότι πρόκειται για κάποιο λάθος, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο epirus.ellas@yahoo.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

6978065852 - epirus.ellas@yahoo.gr
Υπεύθυνος ιστολογίου: Τρύφωνας Τιπούρτης.

Αναζήτηση

ΓΡΑΦΟΥΝ...

-Akis - Γιαννιώτης Ν.Π.- Ιωάννα - nikos - Άκης - xristos.konitsa - Δημήτρης -Νίκος Τ. - Παναγιώτης - Γιώργος Κ. - Κώστας Π.


Αναγνώστες