ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε "ΓΕΝΙΚΑ" για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε. ******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ***** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Headlines
online
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
- ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.****** Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Επιλέξτε τα πιο δημοφιλή θέματα από το "ΔΕΙΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ" ή επιλέξτε από όλη την ύλη του ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ . ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Δημοσιεύθηκε στις:7 Ιουνίου 2011
Αναρτήθηκε από Τιπούρτης Τρύφων

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή.

Την Πέμπτη 09-06-2011 και ώρα 10.00 π.μ. θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 26-05-2011 συνεδρίασης
2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ελεούσας», αναδόχου Καφτάνη Αντωνίου, μέχρι την 31-08-2011.
 3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-05-2011 δημοπρασίας με ....
πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση αρδευτικού Λιθίνου», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

4. Εξουσιοδότηση του Δήμου Πωγωνίου, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών.
5. Έγκριση των όρων διακήρυξης μίσθωσης οικημάτων στην Π.Ε. Ιωαννίνων, για τη στέγαση πληγέντων από κατολισθήσεις του έτους 2010 .
 6. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή μηχανημάτων – οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 7. Έγκριση δαπάνης για την εκτύπωση 4.000 δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 8. Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού όλων των έργων αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π.

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος Ζερβό - Παπαδάτες», αναδόχου Ηλία Κατσιμπόκη, μέχρι την 31-12-2011.
10. Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια εντομοκτόνων – ελκυστικών ουσιών Δακοκτονίας έτους 2011» και έγκριση της δαπάνης δημοσίευσης της διακήρυξης.
 11. Κατάρτιση της διακήρυξης του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Ανάδειξη Εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου», έτους 2011 και έγκριση της δαπάνης δημοσίευσης της διακήρυξης.

 12. Έγκριση της μελέτης και της διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιάς πρανούς τμήματος της οδού Άσσου – Πολυστάφυλλου της 8ης επαρχιακής οδού Ν. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
13. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού (Τμήμα Προμηθειών) της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Ηλία Γιαννακού και της σχετικής δαπάνης, για τη συμμετοχή του στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργανώνει το ΠΙΝΕΠ στη Θεσσαλονίκη, με τίτλο «Κρατικές Προμήθειες».
 14. Έγκριση δαπάνης για τη μετεγκατάσταση του φορέα ‘’ΣΥΖΕΥΞΙΣ’’ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 15. Έγκριση μετακίνησης του Ειδικού Συμβούλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Λογοθέτη Θωμά, στην Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση της σχετικής δαπάνης.

 16. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας), προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, κατά την δικάσιμο της 22-6-2011, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, σχετικά με την αίτηση του Σπυρίδωνα Τρομπούκη, για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 53/14-3-2007 άδειας οικοδομής της Δ/νσης Πολεοδομίας Ν.Α. Άρτας.
17. Ορισμός δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας), ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, σχετικά με την από 26-01-2011 (αριθμ. καταθ. ΑΓ49/2011) αγωγή αποζημίωσης λόγω τροχαίου δυστυχήματος, των Νικολάου Χρηστάκη κλπ.
18. Έγκριση του Πρακτικού 2/30-05-2011 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου καταπολέμησης κωνοποειδών για το έτος 2011 στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

19. Έγκριση του Πρακτικού 2/26-05-2011 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών έτους 2011 για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
20. Έγκριση του Πρακτικού 1/30-05-2011 της Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2011 για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 21. Έγκριση δαπάνης για την καταβολή από την Π.Ε. Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας) εργοδοτικών εισφορών, για χρόνο υπηρεσίας που αναγνώρισε ο πρώην υπάλληλος αυτής Αθανάσιος Νικολός.

22. Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Άρτας.
 23. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 24. Ορισμός νέου δικηγόρου, σε αντικατάσταση του ήδη ορισθέντος με την αριθμ. 10/223/19-04-2011 απόφαση της Ο.Ε., προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ιωαννίνων, κατά την δικάσιμο της 09-06-2011, για την υπεράσπιση του πρώην Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Άρτας, κατηγορουμένου για τροχαίο ατύχημα.
25. Έγκριση δαπάνης για την επίδοση Δικογράφων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
 26. Εκτέλεση του έργου της καταπολέμησης κωνοποειδών, έτους 2011, στην Π.Ε. Ιωαννίνων.

 27. Έγκριση μετακίνησης και δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου της Δ/νσης Αγρ. Οικ. & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, Αικατερίνης Ντόντορου, σε σεμινάριο με θέμα «Animal health Prevention and Control of acquaculture animals» που θα διεξαχθεί στο Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου από 14 έως 16 Ιουνίου 2011.
28. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού όλων των έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έτος 2011, συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το ανώτατο όριο της 2ης Τάξης του Μ.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 3669/08.
 29. Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού όλων των έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έτος 2011, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π.

 30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών σε διάφορα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου του Ν. Ιωαννίνων» αναδόχου Βασιλείου Χριστιά, μέχρι την 24-12-2011.
31. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων επίσημης μετάφρασης, που αφορά τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση VISIT GREECE @ WESTFIELD LONDON που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 19-27/3/2011 στο Λονδίνο.
 32. Έγκριση δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην 17η Έκθεση Βιβλίου, που διοργανώνεται στα Ιωάννινα το διάστημα 11-23/6/2011.

33. Έγκριση δαπανών για δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου.
34. Έγκριση της μελέτης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στο Α4 Αντλιοστάσιο Ροδοτοπίου» προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ, καθώς και της δημοπράτησής του βάσει της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία πρόσκλησης, με διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 3669/08.
 35. Έγκριση της μελέτης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση Αντλιοστασίου της Υψηλής Ζώνης Σκάλας Φιλιατών» προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ, καθώς και της δημοπράτησής του βάσει της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία πρόσκλησης, με διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 3669/08.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
 Περιφερειάρχης Ηπείρου
Bookmark and Share

Δημοσιεύθηκε από Τιπούρτης Τρύφων στις 6/07/2011 06:29:00 μ.μ.. Εσωτερικές ετικέτες , , , , , .

0 σχόλια for "Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή."

Leave a reply

Το ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ επιτρέπει την αυτόματη δημοσίευση σχολίων για να μπορούν οι επισκέπτες να συζητούν ελεύθερα σε παραγματικό χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα σχόλια που δημοσιεύονται δεν ελέγχονται. Διαβάζουμε όλα τα σχόλια που δημοσιεύονται, και αν κρίνουμε ότι κάποια απο αυτά παραβιάζουν βασικούς κανόνες ενός πολιτισμένου διαλόγου, τα διαγράφουμε εκ των υστέρων.
Ποτέ δεν λογοκρίνουμε σχόλια με βάση την ιδεολογική, πολιτική, κομματική χροιά ή προτίμηση την οποία μπορεί να έχουν. Διαγράφουμε μόνο σχόλια που περιέχουν:
-γλώσσα επιθετική, ή και υβριστική απέναντι σε άλλους σχολιαστές ή αρθρογράφους του ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ, γλώσσα που δεν βοηθά τον πολιτισμένο διάλογο.
-εκδηλώνουν επιθετική διάθεση μέσω της έκφρασης χαράς για θανάτους ή προβλήματα υγείας άλλων ανθρώπων - δημόσια γνωστών ή μη.
-δυσφημούν με κατάφωρο τρόπο άλλους ανθρώπους χωρίς καμία απόδειξη για τους δυσφημιστικούς ισχυρισμούς.
περιλαμβάνουν ρατσιστικά, σεξιστικά, ή ομοφοβικά υπονοούμενα ή ευθείες αναφορές για άλλους ανθρώπους
σχόλια που στην ουσία έχουν ως αποκλειστικό στόχο να διαφημίσουν προϊόντα, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, άλλες ιστοσελίδες, ή γενικότερα ό,τι μπορεί να θεωρηθεί ως spam.

Έκανα ένα σχόλιο στο ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ γιατί δεν το βλέπω;
-Δύο λόγοι μπορεί να υπάρχουν γιαυτό
-Το σχόλιο σου κρίθηκε από τους διαχειριστές ότι περιλαμβάνεται σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις απαγορευμένων σχολίων.
-Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε, ή δεν το έχουμε αντιληφθεί και θα θέλαμε να μας το υποδείξεις.
-Σε κάθε περίπτωση, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στέλνοντας email στο epirus.ellas@yahoo.gr για να μας πεις το πρόβλημα που έχεις.

Γιατί δεν μπορώ να κάνω είσοδο (login) στο λογαριασμό μου ή να σχολιάσω;
-Αν έχεις κάνει κάποιο σχόλιο που παραβιάζει με κατάφωρο τρόπο τους παραπάνω κανόνες, ή αν το έχεις κάνει επανειλημένα, τότε μπορεί να σου έχουμε απαγορεύσει τη δυνατότητα σχολιασμού για αυτή τη συμπεριφορά. Αν πιστεύεις ότι πρόκειται για κάποιο λάθος, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο epirus.ellas@yahoo.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

6978065852 - epirus.ellas@yahoo.gr
Υπεύθυνος ιστολογίου: Τρύφωνας Τιπούρτης.

Αναζήτηση

ΓΡΑΦΟΥΝ...

-Akis - Γιαννιώτης Ν.Π.- Ιωάννα - nikos - Άκης - xristos.konitsa - Δημήτρης -Νίκος Τ. - Παναγιώτης - Γιώργος Κ. - Κώστας Π.


Αναγνώστες