ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε "ΓΕΝΙΚΑ" για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε. ******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ***** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Headlines
online
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
- ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.****** Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Επιλέξτε τα πιο δημοφιλή θέματα από το "ΔΕΙΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ" ή επιλέξτε από όλη την ύλη του ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ . ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Δημοσιεύθηκε στις:18 Ιανουαρίου 2012
Αναρτήθηκε από Τιπούρτης Τρύφων

Αποφάσεις της Οικονομικης επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

Την Παρασκευή 20-01-2012 και ώρα 10.00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 09-01-2012 συνεδριάσεως.

1. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (μειωτικού) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτόστρωση από...
εθνική οδό Ιωαννίνων – Κοζάνης προς Αγία Παρασκευή (Β’ Φάση)», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΤΕΕ».

2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-12-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση αντλιών αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου Κατσικάς και κατασκευή μικρού αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου στο γήπεδο Ανατολής», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.

3. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια και παραλαβή λιπαντικών, για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2012, προϋπολογισμού 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

4. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων του έργου του Ε.Π. Culture, με τίτλο «Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ημερολόγιο - European Rural Almanac».

5. Έγκριση σύναψης σύμβασης με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε.», για τη σύνδεση συστήματος ασφαλείας του κτιρίου που στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

6. Έγκριση δαπανών α) για την προμήθεια υλικών Δειγματοληψίας ειδών Τροφίμων, ποτών και καυσίμων και β) για τη μεταφορά των δειγμάτων προς εξέταση στις αρμόδιες διαπιστευμένες Χημικές Υπηρεσίες, για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων.

7. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.

8. Έγκριση μετακίνησης του Χρήστου Τσιρογιάννη, υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, από 16 έως 17-01-2012, για τη συμμετοχή τους σε ημερίδα που διοργανώνει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στα πλαίσια των έργων GEO.POWER και SEPEMO, με θέμα «Γεωθερμικές αντλίες θερμότητες (ΓΑΘ) στην Ελλάδα: οφέλη, υποστηρικτικές δράσεις, εφαρμογές και μετρήσεις» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

9. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-12-2011 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Ανακατασκευή κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών αρδευτικού δικτύου Γραμμενίτσας», προϋπολογισμού € 240.000,00 με ΦΠΑ.

10. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-12-2011 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Καθαρισμός τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας (β’ φάση)», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.

11. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-12-2011 επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Ανακατασκευή τεχνικών έργων αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

12. Κατάρτιση της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτιώσεις – τσιμεντοστρώσεις οδικών τμημάτων Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού € 59.000,00 με ΦΠΑ.

13. Κατάρτιση των όρων της προκήρυξης διαγωνισμού και έγκριση των συμβατικών τευχών για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Γεωτεχνική – εδαφομηχανική μελέτη οδού Βρυσούλας – Σκιαδά», προεκτιμώμενης αμοιβής € 50.000,00 με ΦΠΑ, με εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/05.

14. Κατάρτιση των όρων της προκήρυξης διαγωνισμού και έγκριση των συμβατικών τευχών για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριστική μελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 294.263,93 χωρίς ΦΠΑ.

15. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης, της μελέτης «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για τις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 5» της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναμόρφωση μνημείου Εθνικής Αντίστασης Νεράιδας», αναδόχου Ντέλλου Δημήτριου, μέχρι την 31-12-2012.

17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Αριθ. 3 από Φιλιάτες έως Λεπτοκαρυά (Οδικό Δίκτυο Μουργκάνας)», αναδόχου εταιρείας ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε., μέχρι την 30-06-2012.

18. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Χρήστου Τσίνα, για την συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης με τίτλο «Διαχείριση Περιβαλλοντικών, Πολεοδομικών και Χωροταξικών Δεδομένων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S)», που θα διεξαχθεί από 23 έως και 27 Ιανουαρίου στην Θεσσαλονίκη και έγκριση των σχετικών δαπανών.

19. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Σπύρου Οικονομίδη, για την συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης με τίτλο «Διαχείριση Περιβαλλοντικών, Πολεοδομικών και Χωροταξικών Δεδομένων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S)», που θα διεξαχθεί από 23 έως και 27 Ιανουαρίου στην Θεσσαλονίκη και έγκριση των σχετικών δαπανών.

20. Έγκριση μετακίνησης και της σχετικής δαπάνης για τη συμμετοχή του κτηνιάτρου Μάριου Τρουμπούκη, υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε σύσκεψη - σεμινάριο του Υ.Α.Α. & Τροφίμων, με θέμα «Συζήτηση για την διαδικασία επανακατηγοριοποίησης των περιοχών παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 17 έως 19-01-2012.

21. Έγκριση μετακίνησης και σχετικές δαπάνες, για τη συμμετοχή του Νικόλαου Μπατζιά, υπαλλήλου του Τμήματος Πληροφορικής, και της Παναγιώτας Μώκου, υπαλλήλου του Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην παρουσίαση του δωδέκατου θεματικού σεμιναρίου του έργου «Misrar» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC Διαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, που θα πραγματοποιηθεί στο Φορλί – Τσεζένα της Ιταλίας, από 22-01-2012 έως 29-01-2012.

22. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια νάιλον καλυμμάτων για την προστασία μεγάλου αποθέματος άλατος που βρίσκεται σε υπαίθριο χώρο καθώς και την έγκριση υδραυλικού εξοπλισμού για την απόπλυση του μηχανήματος διασποράς άλατος, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

23. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

24. Έγκριση του από 13-01-2012 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών έτους 2012 για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

25. Έγκριση διεξαγωγής επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: 1) πετρελαίου θέρμανσης, 2) υγρών καυσίμων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ, για το έτος 2012, με αλλαγή των όρων της διακήρυξής του και κατάρτιση των όρων της νέας διακήρυξης.

26. Εξώδικη επίλυση μισθωτικής διαφοράς, που αφορά στη λύση της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Ευδοξίας Παπαδημητρίου, που είχε μισθωθεί για τις ανάγκες στέγασης του Τμήματος Αλιείας της πρώην Ν. Α. Θεσπρωτίας.

27. Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), ενώπιον του Τμήματος Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τη συζήτηση της ανακοπής της πρώην Ν. Α. Θεσπρωτίας, που στρέφεται κατά της υπ’ αριθμ. 855/13-12-2007 Ατομικής Ειδοποιήσεως της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας.

28. Έγκριση του αριθμ. ΙΙ/10-01-2012 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών έτους 2012 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

29. Έγκριση μεταφοράς των δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που αποφασίστηκαν με τις αριθμ. 37/1147/23-12-2011, 37/1148/23-12-2011, 37/1149/23-12-2011, 37/1152/23-12-2011 & 37/1153/23-12-2011 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ του προϋπολογισμού έτους 2012.

30. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 28/814/14-10-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, με ΤΑΞΙ - Ι.Χ.- Αστικό και Υπεραστικό ΚΤΕΛ.

31. Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 1.000,00 € για την πληρωμή καυσίμων και 800,00 € για την πληρωμή διοδίων πάρκινγκ, στο όνομα του υπαλλήλου Ιωάννη Γεωργαλή της Π.Ε. Άρτας, για την κίνηση των ΚΗΙ 7985 & ΚΗΙ 7970 αυτοκινήτων της Π.Ε. Άρτας εκτός Νομού.

32. Έγκριση προμήθειας μηχανής γραμματοσήμανσης ταχυδρομικών τελών, δαπάνης € 1.660,00 πλέον ΦΠΑ, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

33. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης με την εταιρεία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. μέχρι την 31-12-2012, για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας εγγράφων, δεμάτων κλπ, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

34. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

35. Ορισμός των μελών: α) της Επιτροπής Διεξαγωγής των Διαγωνισμών, Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών – υπηρεσιών β) της Επιτροπής Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών, και γ) της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για την εκτέλεση του Προγράμματος Προμηθειών έτους 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

36. Διεξαγωγή του διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Πρέβεζας.

37. Έγκριση μετακίνησης του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κ. Ιωάννη Καραμπίνα και του κ. Σωτηρίου Ψημμένου, Προϊσταμένου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, στις Σέρρες, την 19-01-2012 για τη συμμετοχή τους σε συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς του Ν. Σερρών καθώς και επιτόπια επίσκεψη, στην πιλοτική πίστα οδηγών που ήδη λειτουργεί με επιτυχία και έγκριση των σχετικών δαπανών.

38. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αντικατάσταση τοίχων αντιστήριξης και εργασίες σε χώρους υγιεινής και λοιπούς χώρους στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας», αναδόχου εταιρείας «Δημητρίου Κων/νος & Σία Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2012.

39. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Οικοδομικές εργασίες – επισκευές στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας», αναδόχου εταιρείας «Δημητρίου Κων/νος & Σία Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2012.

40. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, με το με το Λύκειο Ελληνίδων (Παράρτημα Άρτας) της συμμετοχής του στην «Κοπή της πίτας του Ηπειρώτη», που θα γίνει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην Αθήνα, την 05-02-2012.

41. Έγκριση μετακίνησης και σχετικές δαπάνες, για τη συμμετοχή της Ειδικής Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κας Ζήση Βασιλική, στην πρώτη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG «Ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των αγροτικών και βιομηχανικών αποβλήτων» (BIOGAIA), που θα διεξαχθεί στην Πάτρα.

42. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταμό Άραχθο (κτήμα Γράβου)», αναδόχου Αλέξανδρου Λάμπρου, μέχρι την 30-06-2012.
Bookmark and Share

Δημοσιεύθηκε από Τιπούρτης Τρύφων στις 1/18/2012 07:34:00 μ.μ.. Εσωτερικές ετικέτες , .

0 σχόλια for "Αποφάσεις της Οικονομικης επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου."

Leave a reply

Το ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ επιτρέπει την αυτόματη δημοσίευση σχολίων για να μπορούν οι επισκέπτες να συζητούν ελεύθερα σε παραγματικό χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα σχόλια που δημοσιεύονται δεν ελέγχονται. Διαβάζουμε όλα τα σχόλια που δημοσιεύονται, και αν κρίνουμε ότι κάποια απο αυτά παραβιάζουν βασικούς κανόνες ενός πολιτισμένου διαλόγου, τα διαγράφουμε εκ των υστέρων.
Ποτέ δεν λογοκρίνουμε σχόλια με βάση την ιδεολογική, πολιτική, κομματική χροιά ή προτίμηση την οποία μπορεί να έχουν. Διαγράφουμε μόνο σχόλια που περιέχουν:
-γλώσσα επιθετική, ή και υβριστική απέναντι σε άλλους σχολιαστές ή αρθρογράφους του ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ, γλώσσα που δεν βοηθά τον πολιτισμένο διάλογο.
-εκδηλώνουν επιθετική διάθεση μέσω της έκφρασης χαράς για θανάτους ή προβλήματα υγείας άλλων ανθρώπων - δημόσια γνωστών ή μη.
-δυσφημούν με κατάφωρο τρόπο άλλους ανθρώπους χωρίς καμία απόδειξη για τους δυσφημιστικούς ισχυρισμούς.
περιλαμβάνουν ρατσιστικά, σεξιστικά, ή ομοφοβικά υπονοούμενα ή ευθείες αναφορές για άλλους ανθρώπους
σχόλια που στην ουσία έχουν ως αποκλειστικό στόχο να διαφημίσουν προϊόντα, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, άλλες ιστοσελίδες, ή γενικότερα ό,τι μπορεί να θεωρηθεί ως spam.

Έκανα ένα σχόλιο στο ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ γιατί δεν το βλέπω;
-Δύο λόγοι μπορεί να υπάρχουν γιαυτό
-Το σχόλιο σου κρίθηκε από τους διαχειριστές ότι περιλαμβάνεται σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις απαγορευμένων σχολίων.
-Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε, ή δεν το έχουμε αντιληφθεί και θα θέλαμε να μας το υποδείξεις.
-Σε κάθε περίπτωση, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στέλνοντας email στο epirus.ellas@yahoo.gr για να μας πεις το πρόβλημα που έχεις.

Γιατί δεν μπορώ να κάνω είσοδο (login) στο λογαριασμό μου ή να σχολιάσω;
-Αν έχεις κάνει κάποιο σχόλιο που παραβιάζει με κατάφωρο τρόπο τους παραπάνω κανόνες, ή αν το έχεις κάνει επανειλημένα, τότε μπορεί να σου έχουμε απαγορεύσει τη δυνατότητα σχολιασμού για αυτή τη συμπεριφορά. Αν πιστεύεις ότι πρόκειται για κάποιο λάθος, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο epirus.ellas@yahoo.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

6978065852 - epirus.ellas@yahoo.gr
Υπεύθυνος ιστολογίου: Τρύφωνας Τιπούρτης.

Αναζήτηση

ΓΡΑΦΟΥΝ...

-Akis - Γιαννιώτης Ν.Π.- Ιωάννα - nikos - Άκης - xristos.konitsa - Δημήτρης -Νίκος Τ. - Παναγιώτης - Γιώργος Κ. - Κώστας Π.


Αναγνώστες