ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε "ΓΕΝΙΚΑ" για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε. ******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ***** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Headlines
online
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
- ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.****** Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Επιλέξτε τα πιο δημοφιλή θέματα από το "ΔΕΙΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ" ή επιλέξτε από όλη την ύλη του ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ . ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Δημοσιεύθηκε στις:29 Αυγούστου 2012
Αναρτήθηκε από Παναγιώτης

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.

Την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:  Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 09-08-2012 συνεδριάσεως. 

1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-07-2012 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη ...
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.

2. Έγκριση των Πρακτικών (1)/07-08-2012 και (2)/20-08-2012 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-08-2012 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή γέφυρας Γκόγκου και εργασίες προστασίας αυτής», προϋπολογισμού € 380.000,00 με ΦΠΑ.

3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού Στούπαινας προς Δικόρυφο για προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων», προϋπολογισμού €120.000,00 με ΦΠΑ.

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού Καλαρρύτες – Όρια νομού», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών σε διάφορα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου του Ν. Ιωαννίνων» αναδόχου Βασιλείου Χριστιά, μέχρι την 24-12-2012.

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη – Αμάραντος (Α΄ Φάση)», αναδόχου Ιωάννη Βλάχα ΕΔΕ, μέχρι την 30-10-2012.

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή νέου Γυμνασίου Ανατολής», αναδόχου Κοιν/ξίας Α.& Π. Λάμπρης Ο.Ε. – Αναστασίου Χρήστος, μέχρι την 30-11-2012.

8. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Μειωτικού) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή αντιστήριξης επαρχιακής οδού προς Καλαρρύτες», αναδόχου Σταύρου Νικάκη Ε.Δ.Ε.

9. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-07-2012 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Ηγουμενίτσας και Φιλιατών Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 762.200,00 με Φ.Π.Α.

10. Έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ζαλόγγου», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.209.286,53 € (με Φ.Π.Α.), της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου με ΚΑ 2007ΜΠ01830002, με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: «ΟΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. / ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε./ Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΔΟΜΗ Α.Ε. / HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»

11. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «κατασκευή οριζόντιου δικτύου συλλογής βιοαερίου στο ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε (Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας) Π.Η.» συνολικού προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.

12. Απόφαση επί της από 19-07-2012 ένστασης της εταιρείας «ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Γλυκή Ν. Θεσπρωτίας της ΕΟ Πρέβεζας-Παραμυθιάς», κατά του με αρ. πρωτ. 55579/1082/2-7-2012 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με το οποίο επεστράφη ο 5ος λογαριασμός και κατά της επιστροφής του 5ου λογαριασμού και των διαγραφών που επέφερε σε αυτόν ο Προϊστάμενος της Δ/νουσας το έργο Υπηρεσίας.

13. Έγκριση των όρων διενέργειας των πρόχειρων διαγωνισμών για την ανάδειξη των αναδόχων για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού, για τις ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2012-2013, συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διεξαγωγής των διαγωνισμών και έγκριση δαπάνης για την δημοσίευση της σχετικών ανακοινώσεων διενέργειας των διαγωνισμών.

14. Έγκριση μίσθωσης μηχανήματος ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. 74008/3210/21-08-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στο Τ.Δ. Αμάραντου του Δήμου Κόνιτσας, από 20-08-2012.

15. Έγκριση μίσθωσης μηχανήματος ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 22-08-2012, σύμφωνα με την αριθμ. 74289/3217/22-08-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για τον καθαρισμό των φρεατίων σε περιοχές του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων ενόψει του Φθινοπώρου.

16. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώματος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

17. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώματος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων – Μετσόβου – Αυχένας Κατάρας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

18. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προμήθεια εξοπλισμού της πιλοτικής υλοποίησης δικτύου ποδηλατικών σταθμών στην Ηγουμενίτσα στο πλαίσιο του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.

19. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, προϋπολογισμού € 51.650,00 με ΦΠΑ.

20. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ψυγείου και καταψύκτη για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

21. Παροχή εξουσιοδότησης Α) στον Δήμο Ηγουμενίτσας για την προμήθεια πετρελαιοειδών (πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης) για το έτος 2013 μετά από διαγωνισμό και Β) στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το σχολικό έτος 2012- 2013.

22. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

23. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-08-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τίτλο «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες καθαρισμού ποταμού Καλαμά (περιοχή Αγίου Βλασίου)» προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.

24. Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού έργου Βρυσέλλας Ν. Θεσπρωτίας», αναδόχων μελετητών Γ. Παπαχαραλάμπους (Υδραυλικά), Δ. Κωνσταντουδάκης (Ηλμ) και Γ. Παπαπαναγιώτου (ΜΠ.Ε.).

25. Έγκριση και παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εκπόνηση μελέτης οδοποιίας για το Σ.Μ.Α. Ηγουμενίτσας», αναδόχου μελετητικού γραφείου «ΕΠΤΑ Α.Ε. - ENVIC Ε.Π.Ε.».

26. Έγκριση του 3ου (Τελικού) Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», αναδόχου ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ.

27. Έγκριση του 3ου (Τελικού) Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου αριθμ. 3 από Φιλιάτες έως Λεπτοκαρυά (οδικό κύκλωμα Μουργκάνας )», αναδόχου εταιρείας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.».

28. Έγκριση του 2ου Μειωτικού (Τελικού) Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση βατότητας δρόμου προς Άνω Σέλιανη», αναδόχου εταιρείας «Γ. Μπότσαρης & Σια Ε.Ε.».

29. Έγκριση του 3ου Μειωτικού (Τελικού) Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παράπλευρα έργα στον κόμβο Βασιλικού έως Καρτέρι», αναδόχου εταιρείας «Δ. Χρήστου & Σια Ε.Ε.».

30. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση – Αποκατάσταση προσβασιμότητας Δευτερεύοντος Επαρχιακού Δικτύου με Εγνατία οδό», προϋπολογισμού € 32.066,00 με ΦΠΑ.


31. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προσβασιμότητα Δευτερεύοντος Εθνικού δικτύου», προϋπολογισμού € 15.031,00 με ΦΠΑ.


32. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στο Λαογραφικό Μουσείο Δ. Δ. Τσαμαντά», προϋπολογισμού € 22.300,00 με ΦΠΑ

33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας (β’ φάση)», αναδόχου Δημητρίου Μπούγα ΕΔΕ, μέχρι την 30-09-2012.

34. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης, χωρίς αναθεώρηση των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση στραγγιστικής τάφρου εντός οικισμού Πολυδρόσου», αναδόχου εταιρείας «Κατσέλη Κ. - Κατσέλη Γερ. Ο.Ε.».

35. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης, χωρίς αναθεώρηση των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εκβαθύνσεις χώρων ελλιμενισμού σκαφών στο Νεοχώρι και Κομμένο και των στομίων και τάφρων ιχθ-φείου Άγριλλος», αναδόχου Ευαγγέλου Χουλιάρα, μέχρι την 29-10-2012.

36. Έγκριση ανάθεσης εργασιών υπαίθρου και γραφείου, για το έργο του Π.Π.Δ.Ε. 2012 (πόροι τελών αδειών κυκλοφορίας & μεταβίβασης αυτοκινήτων 2012) της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες υπαίθρου και γραφείου για την περιβαλλοντική αξιολόγηση του δρόμου Περάνθης – Κομπότι», προϋπολογισμού € 4.000,00 με ΦΠΑ.

37. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση στραγγιστικής τάφρου εντός οικισμού Πολυδρόσου», αναδόχου εταιρείας «Κατσέλη Κ. - Κατσέλη Γερ. Ο.Ε.».

38. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, της 22ης συνάντησης Ελληνικών χορευτικών τμημάτων της περιοχής και έγκριση σχετικών δαπανών.

39. Παροχή εξουσιοδότησης σε όλους τους Δήμους της Π.Ε. Άρτας, τα Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα Ιδρύματά τους, για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών τροφίμων, λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου και πετρελαιοειδών, για το έτος 2013 με δικές τους διαδικασίες.

40. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

41. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-08-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου στην περιοχή Δήμου Πρέβεζας της Π.Ε. Πρέβεζας – τεχνικά επί της 8ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 127.000,00 με ΦΠΑ.

42. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-08-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Θεσπρωτικού Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού € 88.000,00 με ΦΠΑ.

43. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-08-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στο ρέμα καρυδά-συμπληρωματικά τεχνικά οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 31.000,00 με ΦΠΑ.

44. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-08-2012 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντηρήσεις - διαγραμμίσεις επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 185.000,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και έγκριση επαναδημοπράτησής του με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

45. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-08-2012 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευή τεχνικών σε οδικά τμήματα των Δ.Δ. Σκιαδά, Βρυσούλας και Ωρωπού», προϋπολογισμού € 42,500,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και έγκριση επαναδημοπράτησής του με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

46. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός λόγω αύξησης του κονδυλίου της ασφάλτου) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Θεσπρωτικού – Κατασκευή», αναδόχου Κ/ξίας ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Ε. ΦΟΝΤΑΡΑΣ.

47. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπέρβασης) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικά έργα επί της 10ης επαρχ. οδού στο Δ.Δ. Τύριας - Λιθορριπές προστασίας Λούρου ποταμού στο Δ.Δ. Κλεισούρας Δήμου Ζηρού», αναδόχου Ελένης Παππά ΕΔΕ.

48. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή (περιστρεφόμενη τσάπα και διαξονικό φορτηγό), για τον καθαρισμό το Ποταμού Αχέροντα σε ορισμένα επικίνδυνα σημεία, προϋπολογισμού δαπάνης € 10.070,10 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου του Προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012 «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισμό των ποταμών του Ν. Πρέβεζας».

49. Συγκρότηση και ορισμός των μελών των Επιτροπών α) Διεξαγωγής των Διαγωνισμών, Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών – υπηρεσιών β) Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών, και γ) Αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων της Π.Ε. Πρέβεζας με προϋπολογισμό μέχρι € 60.000,00 (πρόχειρος διαγωνισμός) για το έτος 2012.

50. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών, γραφικής ύλης και ειδών αρχειοθέτησης για τη διαχείριση του συγχρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC «SURF-Nature», της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

51. Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού και έγκριση των όρων αυτής, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση Επιπλέον Δράσεων και Παραδοτέων της Κατηγορίας Προώθησης Ενημέρωσης και Εκδόσεων του έργου MED 2007-2013/CYCLO», προϋπολογισμού € 21.755,00 με ΦΠΑ.

52. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και λοιπών εκδηλώσεων και έγκριση των σχετικών δαπανών.

53. Έγκριση δαπάνης για τη φιλοξενία αντιπροσωπείας από την Κύπρο, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

54. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-06-2012 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στη διασταύρωση προς Μύτικα», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. 2/17-08-2012 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/94, με την οποία έγινε δεκτή η από 17-07-2012 προσφυγή του Ιωάννη Σαμαντά, κατά της αριθμ. 18/746/03-07-2012 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία και ακυρώθηκε.

55. Αποδοχή της συμμετοχής των συμπραττόντων μελετητικών Εταιρειών – μελετητών {«ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – με δ.τ. «ΟΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» – ΤΥΡΟΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ}, στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Οριστική μελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 361.944,63 με ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. 1/17-08-2012 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/94, με την οποία έγινε δεκτή η από 04-07-2012 παραπομπή της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κατά της αριθμ. 16/629/08-06-2012 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία και ακυρώθηκε.


Bookmark and Share

Δημοσιεύθηκε από Παναγιώτης στις 8/29/2012 10:40:00 π.μ.. Εσωτερικές ετικέτες , , , , , .

0 σχόλια for "Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου."

Leave a reply

Το ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ επιτρέπει την αυτόματη δημοσίευση σχολίων για να μπορούν οι επισκέπτες να συζητούν ελεύθερα σε παραγματικό χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα σχόλια που δημοσιεύονται δεν ελέγχονται. Διαβάζουμε όλα τα σχόλια που δημοσιεύονται, και αν κρίνουμε ότι κάποια απο αυτά παραβιάζουν βασικούς κανόνες ενός πολιτισμένου διαλόγου, τα διαγράφουμε εκ των υστέρων.
Ποτέ δεν λογοκρίνουμε σχόλια με βάση την ιδεολογική, πολιτική, κομματική χροιά ή προτίμηση την οποία μπορεί να έχουν. Διαγράφουμε μόνο σχόλια που περιέχουν:
-γλώσσα επιθετική, ή και υβριστική απέναντι σε άλλους σχολιαστές ή αρθρογράφους του ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ, γλώσσα που δεν βοηθά τον πολιτισμένο διάλογο.
-εκδηλώνουν επιθετική διάθεση μέσω της έκφρασης χαράς για θανάτους ή προβλήματα υγείας άλλων ανθρώπων - δημόσια γνωστών ή μη.
-δυσφημούν με κατάφωρο τρόπο άλλους ανθρώπους χωρίς καμία απόδειξη για τους δυσφημιστικούς ισχυρισμούς.
περιλαμβάνουν ρατσιστικά, σεξιστικά, ή ομοφοβικά υπονοούμενα ή ευθείες αναφορές για άλλους ανθρώπους
σχόλια που στην ουσία έχουν ως αποκλειστικό στόχο να διαφημίσουν προϊόντα, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, άλλες ιστοσελίδες, ή γενικότερα ό,τι μπορεί να θεωρηθεί ως spam.

Έκανα ένα σχόλιο στο ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ γιατί δεν το βλέπω;
-Δύο λόγοι μπορεί να υπάρχουν γιαυτό
-Το σχόλιο σου κρίθηκε από τους διαχειριστές ότι περιλαμβάνεται σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις απαγορευμένων σχολίων.
-Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε, ή δεν το έχουμε αντιληφθεί και θα θέλαμε να μας το υποδείξεις.
-Σε κάθε περίπτωση, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στέλνοντας email στο epirus.ellas@yahoo.gr για να μας πεις το πρόβλημα που έχεις.

Γιατί δεν μπορώ να κάνω είσοδο (login) στο λογαριασμό μου ή να σχολιάσω;
-Αν έχεις κάνει κάποιο σχόλιο που παραβιάζει με κατάφωρο τρόπο τους παραπάνω κανόνες, ή αν το έχεις κάνει επανειλημένα, τότε μπορεί να σου έχουμε απαγορεύσει τη δυνατότητα σχολιασμού για αυτή τη συμπεριφορά. Αν πιστεύεις ότι πρόκειται για κάποιο λάθος, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο epirus.ellas@yahoo.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

6978065852 - epirus.ellas@yahoo.gr
Υπεύθυνος ιστολογίου: Τρύφωνας Τιπούρτης.

Αναζήτηση

ΓΡΑΦΟΥΝ...

-Akis - Γιαννιώτης Ν.Π.- Ιωάννα - nikos - Άκης - xristos.konitsa - Δημήτρης -Νίκος Τ. - Παναγιώτης - Γιώργος Κ. - Κώστας Π.


Αναγνώστες