ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε "ΓΕΝΙΚΑ" για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε. ******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ***** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Headlines
online
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
- ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.****** Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Επιλέξτε τα πιο δημοφιλή θέματα από το "ΔΕΙΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ" ή επιλέξτε από όλη την ύλη του ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ . ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Δημοσιεύθηκε στις:8 Οκτωβρίου 2012
Αναρτήθηκε από Άκης

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου .

Την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 01-10-2012 συνεδριάσεως.

1. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για ...
την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών στο ηλεκτροστάσιο του χιονοδρομικού κέντρου Ανηλίου», προϋπολογισμού € 17.000,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), με τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδρομικού κέντρου Ανηλίου».

2. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια κινητών υαλοπετασμάτων», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), με τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδρομικού κέντρου Ανηλίου».

3. Έγκριση χορήγησης προκαταβολής για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Τζουμέρκων», αναδόχου εταιρείας «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταμό Άραχθο (κτήμα Γράβου)», αναδόχου Αλέξανδρου Λάμπρου, μέχρι την 30-12-2012.

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδών Μπάρος – Ματσούκι, Ανήλιο - Χαλίκι», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.

6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Γέφυρα Ανθοχωρίου Μετσόβου – κατασκευή σαρζανέτ – αντιστήριξη επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.

7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στην επαρχιακή οδό προς Πύργο Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

 8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση όμβριων 9ης Ε.Ο. εντός της Τ.Κ. Κοπάνης», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.

9. Απόφαση επί της από 14-09-2012 ένστασης της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΗΧΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-09-2012 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στη 17η Επαρχιακή Οδό (Χίνκα – Ζόργιανη – Πολύγυρος)», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ και έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

10. Απόφαση επί της από 22-08-2012 ένστασης του Ξάνθη Δημήτριου Ε.Δ.Ε., αναδόχου κατασκευής του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Κατασκευή Γέφυρας Βάρδα ποταμού (Δόλιανη – Βουτσά – Γρεβενίτι)», κατά του από 06-07-2012 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου.

11. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.

12. Έγκριση μετακίνησης κτηνιάτρων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη Θεσσαλονίκη, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συμμετοχή τους σε σεμινάριο που διοργανώνει το ΥΠ.Α.Α. και Τροφίμων με θέμα τις εξαγωγές ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων στην Τουρκία, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2012.

13. Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

14. Έγκριση δαπανών για τη δικαστική εκπροσώπηση Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

15. Έγκριση μετακίνησης του Γρηγορίου Οικονόμου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στη Θεσσαλονίκη, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για την παρακολούθηση του 16ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, από 15 έως 19 Οκτωβρίου 2012.

16. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-09-2012 επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Συκιών», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.

17. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-09-2012 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Αποκατάσταση οδοστρώματος στη Χ.Θ. 7+500 (μετά τη Φτέρη) του Επαρχιακού δρόμου Δίστρατο – Φτέρη - Μακρύκαμπος», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

18. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-09-2012 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Συντήρηση οδοστρώματος οδού Πολυδρόσου – Βίγλας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.

19. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Eπένδυση στραγγιστικής τάφρου εντός οικισμού Πολυδρόσου», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΤΣΕΛΗΣ Κ. - ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΡ. Ο.Ε.».

20. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Παράκαμψη συνοικισμού Έλατος Κορφοβουνίου», αναδόχου «ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ».

21. Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με την αριθμ. αριθ. 2597/26.07.12 ΑΔΑ:Β41Χ7Λ9-ΡΒ0 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για καθαρισμό ερεισμάτων δρόμου και αποκατάσταση της ορατότητας από ανεπιθύμητη βλάστηση στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (ορεινό επαρχιακό τμήμα).

22. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

23. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης για τα 90 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή στην Π.Ε. Πρέβεζας και έγκριση των σχετικών δαπανών.

24. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 9 έως 10-10-2012 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.

 25. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-10-2012 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, «Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευή τεχνικών σε οδικά τμήματα των Δ.Δ. Σκιαδά, Βρυσούλας και Ωροπού», προϋπολογισμού € 42.500,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και έγκριση επαναδημοπράτησής του με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

26. Συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποτύπωση και γεωτεχνική - εδαφοτεχνική μελέτη έργων αποστράγγισης και αντιστήριξης εδαφών ανάντι της 7ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», με προϋπολογισμό € 80.391,88 με ΦΠΑ.

27. Έγκριση του από 02-10-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με κριτήριο την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση Επιπλέον Δράσεων και Παραδοτέων της Κατηγορίας Προώθησης Ενημέρωσης και Εκδόσεων του έργου MED 2007-2013/CYCLO», προϋπολογισμού € 21.755,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

28. Έγκριση δαπανών για τη δικαστική εκπροσώπηση Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας), ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

29. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

30. Έγκριση μετακίνησης και σχετικές δαπάνες, για τη συμμετοχή του Νικόλαου Μπατζιά, υπαλλήλου του Τμήματος Πληροφορικής, και της Παναγιώτας Μώκου, υπαλλήλου του Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη συμμετοχή τους στη συνδιάσκεψη κλεισίματος του έργου Misrar “Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns” - «’Άμβλυνση χωρικών κινδύνων σε Ευρωπαϊκές περιοχές και πόλεις» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC Διαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, που θα πραγματοποιηθεί στο Dordrecht της Ολλανδίας, από 23-10-2012 έως 27-10-2012.

31. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Δήμητρας Μαχαιρά, στη Θεσσαλονίκη, για την συμμετοχή της σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S)», που θα διεξαχθεί από 15 έως 19-10-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

32. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή μέλους της Επιτροπής (εκπροσώπου του ΤΕΕ) του Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης (Υποέργο 2) της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Τεχνικός Σύμβουλος» της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Φιλιατών», του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (με κωδικό ΟΠΣ 349377).

33. Απόφαση επί της από 29-08-2012 ένστασης του Ιωάννη Αρβανίτη, Τοπογράφου Μηχανικού, αναδόχου της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναδασμοί αρδευτικού έργου Παραμυθιάς Ν. Θεσπρωτίας (Αγροκτήματα Παραμυθιάς-Καρυωτίου)», κατά της αριθμ. πρωτ. 71471/1495/14-08-2012 Ειδικής Πρόσκλησης του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε./ Π.Ε. Θεσπρωτίας) για κήρυξή του εκπτώτου.

34. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης στην Π.Ε. Ιωαννίνων, του Κυριάκου Τσιούρη, σπουδαστή του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.

35. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας (Β΄ φάση)», αναδόχου Δημητρίου Μπούγα, ΕΔΕ, μέχρι την 30-10-2012.

36. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου», αναδόχου εταιρείας «Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2012.

37. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στο δρόμο Γέφυρα Τζαρή - Κούνιες», αναδόχου Απόστολου Στεφάνου, μέχρι την 31-12-2012.

38. Έγκριση δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης - επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Άρτας.

39. Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με λήψη κλειστών προσφορών (με χαμηλότερη τιμή) για το χρονικό διάστημα από 21-11-2012 μέχρι 20-11-2013, συνολικού προϋπολογισμού € 11.500,00 με ΦΠΑ.

40. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή των εργασιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων από κατολίσθηση στο επαρχιακό δίκτυο του Δήμου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας (Ποταμιά), που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 83704/3560/04-09-2012 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθμ. 27/1121/21-09-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

41. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης στην Π.Ε. Ιωαννίνων, του Βασιλείου Τσερίκη, σπουδαστή του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών.

 42. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών και έγκριση σχετικών δαπανών.

43. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης μνήμης του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά και έγκριση σχετικών δαπανών.
Bookmark and Share

Δημοσιεύθηκε από Άκης στις 10/08/2012 08:10:00 μ.μ.. Εσωτερικές ετικέτες , , .

0 σχόλια for "Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ."

Leave a reply

Το ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ επιτρέπει την αυτόματη δημοσίευση σχολίων για να μπορούν οι επισκέπτες να συζητούν ελεύθερα σε παραγματικό χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα σχόλια που δημοσιεύονται δεν ελέγχονται. Διαβάζουμε όλα τα σχόλια που δημοσιεύονται, και αν κρίνουμε ότι κάποια απο αυτά παραβιάζουν βασικούς κανόνες ενός πολιτισμένου διαλόγου, τα διαγράφουμε εκ των υστέρων.
Ποτέ δεν λογοκρίνουμε σχόλια με βάση την ιδεολογική, πολιτική, κομματική χροιά ή προτίμηση την οποία μπορεί να έχουν. Διαγράφουμε μόνο σχόλια που περιέχουν:
-γλώσσα επιθετική, ή και υβριστική απέναντι σε άλλους σχολιαστές ή αρθρογράφους του ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ, γλώσσα που δεν βοηθά τον πολιτισμένο διάλογο.
-εκδηλώνουν επιθετική διάθεση μέσω της έκφρασης χαράς για θανάτους ή προβλήματα υγείας άλλων ανθρώπων - δημόσια γνωστών ή μη.
-δυσφημούν με κατάφωρο τρόπο άλλους ανθρώπους χωρίς καμία απόδειξη για τους δυσφημιστικούς ισχυρισμούς.
περιλαμβάνουν ρατσιστικά, σεξιστικά, ή ομοφοβικά υπονοούμενα ή ευθείες αναφορές για άλλους ανθρώπους
σχόλια που στην ουσία έχουν ως αποκλειστικό στόχο να διαφημίσουν προϊόντα, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, άλλες ιστοσελίδες, ή γενικότερα ό,τι μπορεί να θεωρηθεί ως spam.

Έκανα ένα σχόλιο στο ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ γιατί δεν το βλέπω;
-Δύο λόγοι μπορεί να υπάρχουν γιαυτό
-Το σχόλιο σου κρίθηκε από τους διαχειριστές ότι περιλαμβάνεται σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις απαγορευμένων σχολίων.
-Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε, ή δεν το έχουμε αντιληφθεί και θα θέλαμε να μας το υποδείξεις.
-Σε κάθε περίπτωση, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στέλνοντας email στο epirus.ellas@yahoo.gr για να μας πεις το πρόβλημα που έχεις.

Γιατί δεν μπορώ να κάνω είσοδο (login) στο λογαριασμό μου ή να σχολιάσω;
-Αν έχεις κάνει κάποιο σχόλιο που παραβιάζει με κατάφωρο τρόπο τους παραπάνω κανόνες, ή αν το έχεις κάνει επανειλημένα, τότε μπορεί να σου έχουμε απαγορεύσει τη δυνατότητα σχολιασμού για αυτή τη συμπεριφορά. Αν πιστεύεις ότι πρόκειται για κάποιο λάθος, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο epirus.ellas@yahoo.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

6978065852 - epirus.ellas@yahoo.gr
Υπεύθυνος ιστολογίου: Τρύφωνας Τιπούρτης.

Αναζήτηση

ΓΡΑΦΟΥΝ...

-Akis - Γιαννιώτης Ν.Π.- Ιωάννα - nikos - Άκης - xristos.konitsa - Δημήτρης -Νίκος Τ. - Παναγιώτης - Γιώργος Κ. - Κώστας Π.


Αναγνώστες