ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε "ΓΕΝΙΚΑ" για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε. ******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ***** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Headlines
online
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
- ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.****** Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Επιλέξτε τα πιο δημοφιλή θέματα από το "ΔΕΙΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ" ή επιλέξτε από όλη την ύλη του ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ . ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Δημοσιεύθηκε στις:5 Οκτωβρίου 2012
Αναρτήθηκε από Ιωάννα

Αρης Γιαννακίδης, Περιφερειάρχης ΑΜΘ : " Στην περιφέρεια εργαζόμαστε για την επόμενη μέρα. "

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης διατυπώνει την αναπτυξιακή της στρατηγική λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της Περιφέρειας αλλά και την εξαιρετικά κρίσιμη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της χώρας.

Στοχεύοντας να συμβάλει στη συνολική ανάταξη της Ελληνικής οικονομίας, στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής...
με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.

Έτσι λοιπόν, στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, που παρουσιάζει το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έλλειμμα, η αναπτυξιακή στρατηγική εστιάζει σε δύο επιλογές:

 α) Η πρώτη επιλογή αφορά στην αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Περιφέρειας και στοχεύει στη μεγιστοποίηση των ωφελειών που θα προκύψουν από μια σειρά καθοριστικών, πλην όμως εξωτερικών ως προς το περιφερειακό οικονομικό σύστημα, παραγόντων, όπως είναι η κατασκευή των Διευρωπαϊκών μεταφορικών και ενεργειακών δικτύων.

 Η διασύνδεση της Περιφέρειας με τα οδικά και σιδηροδρομικά διευρωπαϊκά δίκτυα αλλά και η ανάδειξή της σε ενεργειακό κόμβο (αγωγός φυσικού αερίου Τουρκίας - Ελλάδος - Ιταλίας,) παρέχουν τη δυνατότητα για σημαντική αλλαγή της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας και την ανάδειξη νέων δυναμικών κλάδων, όπως είναι το διαμετακομιστικό εμπόριο (logistics). Η αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας προϋποθέτει την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων, στόχος που εξυπηρετείται από τη σημαντική αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών.

 β) Η δεύτερη επιλογή αφορά στην αξιοποίηση του συνόλου των ενδογενών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της περιφέρειας, τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς, όπως για παράδειγμα το ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του τουρισμού στις ορεινές και αγροτικές περιοχές, διαμορφώνοντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος και απασχόλησης.

Η δεύτερη επιλογή στοχεύει παράλληλα στην ενίσχυση κρίσιμων παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης, όπου παρατηρούνται ελλείψεις που επιδρούν στις συνθήκες ποιότητας ζωής και συνακόλουθα και στην ελκυστικότητα της Περιφέρειας, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τα αστικά κέντρα και την αναγκαιότητα ενίσχυσης του ρόλου τους στο νέο πλαίσιο που διαμορφώνουν οι ευρύτερες εξελίξεις (είσοδος Βουλγαρίας – Ρουμανίας στην Ε.Ε, σταδιακή προσέγγιση της Τουρκίας με την Ε.Ε, ανεξάρτητα του χρόνου και της μορφής που θα λάβει η προσέγγιση αυτή - πλήρες μέλος, ειδική σχέση).

Σημείο τομής των δύο στρατηγικών επιλογών είναι ο πρώτος στόχος της Πολιτικής Συνοχής της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013, που είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας της Ευρώπης και των περιφερειών της ως περιοχών για επενδύσεις και απασχόληση. Συνθέτοντας τις δύο στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης διατυπώνεται ως αναπτυξιακό όραμα:να καταστεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ελκυστική σε ένα διευρυμένο οικονομικό χώρο με γεωγραφικά πλεονεκτήματα και πλούσια προσφορά ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού

Ένας από τους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την περίοδο 2007 – 2013 είναι η ολοκλήρωση των καθέτων οδικών αξόνων και προς την κατεύθυνση αυτή υλοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις όπως:

α) η αναβάθμιση – συμπλήρωση του κάθετου οδικού άξονα Αρδάνιο - Ορμένιο – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα προϋπολογισμού 77 εκατομμυρίων €, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας,

 β) η αναβάθμιση – συμπλήρωση του κάθετου οδικού άξονα Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα προϋπολογισμού δημοπράτησης 85 εκατομμυρίων €, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων,

 γ) η κατασκευή του οδικού άξονα (αυτοκινητόδρομος Ε61) Δράμας – Καβάλας με προϋπολογισμό 125 εκατομμύρια €. Είναι σε φάση εκπόνησης η αναγνωριστική μελέτη με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας.

δ) η αναβάθμιση – συμπλήρωση του κάθετου οδικού άξονα Ξάνθη – Εχίνος - Ελληνουβουλγικά σύνορα με τη χρηματοδότηση των μελετών προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων € περίπου από πόρους του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας (Στόχος 3) Ελλάδα – Βουλγαρία.

Επίσης, στον τομέα της αναβάθμισης των Λιμενικών υποδομών, εκτός από τη συνέχιση των εργασιών της αναβάθμισης και επέκτασης των Λιμένων Αλεξανδρούπολης και Καβάλας που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας με 34 εκατομμύρια € .

Σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο τοπικό και περιφερειακό οδικό δίκτυο της περιφέρειας με έμφαση στην άρση της απομόνωσης ορεινών και μειονεκτικών, στη βελτίωση της διασύνδεσης με γειτονικές χώρες (π.χ. κατασκευή οδού σύνδεσης Κυπρίνου – Ιβαϊλοβγκραντ) και στην υλοποίηση παρακάμψεων και περιφερειακών οδών σημαντικών αστικών περιοχών της περιφέρειας όπως η ολοκλήρωση της παράκαμψης Δράμας προϋπολογισμού 8 εκατ. €, η παράκαμψη Νευροκοπίου προϋπολογισμού 8 εκατ. €. Επίσης αναφέρεται ο περιφερειακός της Αλεξανδρούπολης (ανατολικός περιφερειακός κα δυτικός εσωτερικός περιφερειακός) προϋπολογισμού 48,6 εκατ. € περίπου που βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού – ωρίμανσης και ο υπό εξέταση περιμετρικός της Καβάλας.

Ο πολιτισμός ο οποίος αποτελεί ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και σημαντικός μοχλός ενίσχυσης του Τουρισμού, ενισχύεται με 14,4 εκατ. € με παρεμβάσεις στους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της περιφέρειας (Θάσος, Καβάλα, Σαμοθράκη, Μεσημβρία, Άβδηρα, Κομοτηνή, Κοσμοσώτειρα Φερών,Τυμβος της Μικρής Δοξιπάρας - Ζώνης, Ν. Έβρου Επίσης, στον τομέα του Σύγχρονου Πολιτισμού υλοποιείται και εξασφαλίζεται η συνέχιση της αναστήλωσης του Φρουραρχείου Ξάνθης – Οικία Χατζιδάκι (Πολυχώρος Τέχνης και Σκέψης) προϋπολογισμού 4,2 εκατ. €.

Σημαντική είναι προσπάθεια αξιοποίησης του πλούσιου γεωθερμικού αποθέματος της Περιφέρειας(Σαμοθράκης, Νέστου, Δέλτα Έβρου, Ακροποτάμου Καβάλας,Νεας Κεσσάνης,Σαπών ,Λίμνης Μητρικού). Ήδη έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ΑΜΘ η αξιοποίηση και εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου Ερατεινού Δήμου Νέστου προϋπολογισμού10,5 εκατ. €.

Επίσης, ιδιαίτερης αναπτυξιακής σημασίας για την Περιφέρεια είναι η υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης το οποίο στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομικής βάσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της αναβάθμισης - δημιουργίας των αναγκαίων υποδομών στην ορεινή περιοχή της Οροσειράς της Ροδόπης.

Στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος κατευθύνονται 156 εκατ. €. Ειδικότερα για τη βελτίωση των συνθηκών ύδρευσης (βελτίωση ποιότητας και ποσότητας νερού) υλοποιούνται έργα προϋπολογισμού 95,8 εκατ. €, για την επεξεργασία λυμάτων (δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων) 36,6 εκατ. € και για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων 24 εκατ. €, ενώ στον τομέα αυτό ιδιαιτέρα σημαντική είναι η ενίσχυση του Τομεακού Προγράμματος «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» το οποίο πρόκειται να χρηματοδοτήσει έργα προϋπολογισμού 130 εκατομμυρίων € περίπου.

Βασικός στόχος της Περιφέρειας είναι η ολοκλήρωση του Περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει την εφαρμογή της ανακύκλωσης συσκευασιών, την κατασκευή εκτεταμένου δικτύου μεταφόρτωσης – διακίνησης, την εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος, την κατασκευή δύο ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που απαρτίζονται από δύο μονάδες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και δύο χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, τη διαχείριση ειδικών ρευμάτων και υποδομές μεταβατικής περιόδου έως την ολοκλήρωση κατασκευής των εργοστασίων.

Στον τομέα της εκπαίδευσης αναγνωρίζεται η συμβολή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΔΠΘ και ΤΕΙ Καβάλας) στην αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας. Ειδικότερα το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ενισχύεται για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (προϋπολογισμού 21,7 εκατ. €) καθώς και με εξοπλισμό 5 εκατ. € ενώ με προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 10 εκατ. € ενισχύεται και το Τεχνολογικό Ίδρυμα Καβάλας. Επίσης, σημαντική είναι και η ενίσχυση για τη κατασκευή νέων ή τη βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών στη Α΄ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης όπου κατευθύνονται 67 εκατ. €. Σημαντική είναι και η δράση που υλοποιείται για την προμήθεια εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής με στόχο την αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης και την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού προϋπολογισμού 3,0 εκατ. €.

Στον τομέα της υγείας η κατασκευή του νέου Νοσοκομείου Κομοτηνής προϋπολογισμού 50 εκατ. € αποτελεί τη σημαντικότερη παρέμβαση που σχεδιάζεται και αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2012. Αναβαθμίζεται ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός των νοσοκομείων και εξοπλίζονται με Ασθενοφόρα τα κέντρα υγείας της περιφέρειας και το ΕΚΑΒ. Στον τομέα των Κοινωνικών Υποδομών υλοποιούνται παρεμβάσεις για την κατασκευή Βρεφονηπιακών Σταθμών καθώς και Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων προϋπολογισμού 30 εκατ. €.

Στην Περιφέρεια ΑΜΘ δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την επόμενη, της κρίσης μέρα. Και η μέρα αυτή ,στην νέα γεωγραφία και στη νέα οικονομία θα έχει την Περιφέρεια στο επίκεντρο των εξελίξεων .Άλλος δρόμος από αυτόν δεν υπάρχει.

 airetos.gr
Bookmark and Share

Δημοσιεύθηκε από Ιωάννα στις 10/05/2012 05:59:00 μ.μ.. Εσωτερικές ετικέτες .

0 σχόλια for " Αρης Γιαννακίδης, Περιφερειάρχης ΑΜΘ : " Στην περιφέρεια εργαζόμαστε για την επόμενη μέρα. " "

Leave a reply

Το ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ επιτρέπει την αυτόματη δημοσίευση σχολίων για να μπορούν οι επισκέπτες να συζητούν ελεύθερα σε παραγματικό χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα σχόλια που δημοσιεύονται δεν ελέγχονται. Διαβάζουμε όλα τα σχόλια που δημοσιεύονται, και αν κρίνουμε ότι κάποια απο αυτά παραβιάζουν βασικούς κανόνες ενός πολιτισμένου διαλόγου, τα διαγράφουμε εκ των υστέρων.
Ποτέ δεν λογοκρίνουμε σχόλια με βάση την ιδεολογική, πολιτική, κομματική χροιά ή προτίμηση την οποία μπορεί να έχουν. Διαγράφουμε μόνο σχόλια που περιέχουν:
-γλώσσα επιθετική, ή και υβριστική απέναντι σε άλλους σχολιαστές ή αρθρογράφους του ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ, γλώσσα που δεν βοηθά τον πολιτισμένο διάλογο.
-εκδηλώνουν επιθετική διάθεση μέσω της έκφρασης χαράς για θανάτους ή προβλήματα υγείας άλλων ανθρώπων - δημόσια γνωστών ή μη.
-δυσφημούν με κατάφωρο τρόπο άλλους ανθρώπους χωρίς καμία απόδειξη για τους δυσφημιστικούς ισχυρισμούς.
περιλαμβάνουν ρατσιστικά, σεξιστικά, ή ομοφοβικά υπονοούμενα ή ευθείες αναφορές για άλλους ανθρώπους
σχόλια που στην ουσία έχουν ως αποκλειστικό στόχο να διαφημίσουν προϊόντα, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, άλλες ιστοσελίδες, ή γενικότερα ό,τι μπορεί να θεωρηθεί ως spam.

Έκανα ένα σχόλιο στο ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ γιατί δεν το βλέπω;
-Δύο λόγοι μπορεί να υπάρχουν γιαυτό
-Το σχόλιο σου κρίθηκε από τους διαχειριστές ότι περιλαμβάνεται σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις απαγορευμένων σχολίων.
-Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε, ή δεν το έχουμε αντιληφθεί και θα θέλαμε να μας το υποδείξεις.
-Σε κάθε περίπτωση, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στέλνοντας email στο epirus.ellas@yahoo.gr για να μας πεις το πρόβλημα που έχεις.

Γιατί δεν μπορώ να κάνω είσοδο (login) στο λογαριασμό μου ή να σχολιάσω;
-Αν έχεις κάνει κάποιο σχόλιο που παραβιάζει με κατάφωρο τρόπο τους παραπάνω κανόνες, ή αν το έχεις κάνει επανειλημένα, τότε μπορεί να σου έχουμε απαγορεύσει τη δυνατότητα σχολιασμού για αυτή τη συμπεριφορά. Αν πιστεύεις ότι πρόκειται για κάποιο λάθος, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο epirus.ellas@yahoo.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

6978065852 - epirus.ellas@yahoo.gr
Υπεύθυνος ιστολογίου: Τρύφωνας Τιπούρτης.

Αναζήτηση

ΓΡΑΦΟΥΝ...

-Akis - Γιαννιώτης Ν.Π.- Ιωάννα - nikos - Άκης - xristos.konitsa - Δημήτρης -Νίκος Τ. - Παναγιώτης - Γιώργος Κ. - Κώστας Π.


Αναγνώστες