ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε "ΓΕΝΙΚΑ" για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε. ******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ***** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Headlines
online
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
- ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.****** Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Επιλέξτε τα πιο δημοφιλή θέματα από το "ΔΕΙΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ" ή επιλέξτε από όλη την ύλη του ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ . ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Δημοσιεύθηκε στις:30 Οκτωβρίου 2012
Αναρτήθηκε από nikos

Ανεξάρτητοι Έλληνες: " Υπάρχει Συνταγματική Ισότητα στην περίπτωση των Εθελοντών Μακράς Θητείας(ΕΜΘ); "


Την καταπάτηση της Συνταγματικής Αρχής της ίσης μεταχείρισης, αλλά και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ίση βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εθελοντών και εθελοντριών στις Ένοπλες Δυνάμεις, καταγγέλλουν με Ερώτησή τους προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας οι Ανεξάρτητοι Έλληνες.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Τομεάρχης Εξωτερικών  Τέρενς Κουίκ και ο Βουλευτής Αχαΐας και ...
Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του Κινήματος Γιώργος Νταβρής σημειώνουν πως  ενώ οι άνδρες που υπηρέτησαν εθελοντικά στις Ένοπλες Δυνάμεις, «μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους, εντάσσονται στο θεσμό των ΕΜΘ μέχρι τη συμπλήρωση 35 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή, μισθολογικά δε μέχρι το βαθμό του Λοχαγού», ο Υπουργός αποκρύπτει το γεγονός ότι και «οι εθελόντριες που έχουν συμπληρώσει πενταετή παραμονή θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση παραμονής σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.1848/1989».

ΤΕΡΕΝΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΌΠΟΥΛΟ

ΘΕΜΑ:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤ(ΡΙ)ΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της απάντησης σας ( Φ.900α/9159/12661/7 Αυγούστου 2012) σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Βουλευτή κ, Νικήτα Κακλαμάνη (υπ. Αριθμ. 306/23-7-2012) με θέμα «Βαθμολογική εξέλιξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) 07 Αυγ. 2012 Φ 900α/9159/12661/7 Αυγούστου 2012 μεταξύ των άλλων αναφέρατε :
Με το άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 1848/1989 και το άρθρο 5 παρ. 1 του ΠΔ 21/1991, μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσης τους οι ΕΠΥ που επιθυμούν να παραμείνουν στο Στρατό, εντάσσονται στο θεσμό των ΕΜΘ μέχρι τη συμπλήρωση 35 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή, μισθολογικά δε εξομοιώνονται με τους μονίμους ομοιοβάθμους τους, μέχρι το βαθμό του Λοχαγού. Η υπόψη κατηγορία στρατιωτικών εντάσσεται σε ξεχωριστούς πίνακες αρχαιότητος (επετηρίδες). Από το προαναφερόμενο νομοθετικό πλαίσιο προκύπτει ότι στον θεσμό των ΕΜΘ δεν συμπεριλαμβάνονται οι εθελόντριες του Ν. 705/77.

Δεν αναφέρατε όμως την επόμενη παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 1848/1989 το οποίο λέει ότι:
Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται αναλογικά και για τις εθελόντριες του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279). Όσες εθελόντριες έχουν συμπληρώσει πενταετή παραμονή μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση παραμονής σε δύο μήνες από την έναρξη της ισχύος του. Μετά από το προαναφερόμενο νομοθετικό πλαίσιο προκύπτει ότι στον θεσμό των ΕΜΘ συμπεριλαμβάνονται οι εθελόντριες του Ν. 705/77.

Επίσης αναφέρεται στην απάντηση:
Οι νόμοι 2109/1992 (άρθρο 22) και 2357/2004 (άρθρο 13) που μνημονεύονται στην απάντηση σας δεν αναφέρονται σε έξοδο των εθελοντριών του νόμου 705/1977 από το θεσμό των ΕΜΘ, αλλά στην αρχαιότητα και την επετηρίδα των μονιμοποιούμενων εθελοντριών και στο χρόνο προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού…

Στο Ν. 3257/2004 στο άρθρο 13 αναφέρεται:
Οι γυναίκες που υπηρετούν ως μόνιμες με βαθμό Ανθυπασπιστή του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279 Α΄), που κατετάγησαν τα έτη 1979, 1980, 1981 και 1982, προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχου των άλλων Κλάδων με τη συμπλήρωση είκοσι ενός ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας από την αρχική τους κατάταξη, συντρεχουσών των λοιπών προϋποθέσεων του Ν.Δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), πλην της παραγράφου 10 του άρθρου 7 του διατάγματος αυτού. Ειδικώς για την προαγωγή τους στο βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχου των άλλων Κλάδων, κρίνονται, κατά τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄), με τη συμπλήρωση τριών ετών από την ημερομηνία αναδρομικής προαγωγής τους στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχου, σε περίπτωση δε τυχόν οφειλόμενης αναδρομικής προαγωγής και για το βαθμό αυτό του Υπολοχαγού η κρίση είναι έκτακτη.
Για την προαγωγή των ανωτέρω στους βαθμούς Λοχαγού, Ταγματάρχη, Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων ως χρόνος αξιωματικού υπολογίζεται ο χρόνος υπαξιωματικού και ανθυπασπιστή πέραν των 15 ετών από την ονομασία τους στο βαθμό του λοχία και αντιστοίχου.

 Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν αναδρομικά χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα λήψεως αναδρομικών αποδοχών.
 Κατ΄ εξαίρεση, για τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1, στο βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχου των άλλων Κλάδων προστίθεται στον εκάστοτε προβλεπόμενο για το βαθμό αυτόν χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας και το ήμισυ του εκάστοτε ομοίως προβλεπόμενου χρόνου στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων.

 Ενώ ήταν ΕΜΘ σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 1848/1989, αλλάζει η βαθμολογική τους εξέλιξη με το άρθρο 13 του Ν. 3257/2004. Οι λύσεις που καλύπτουν προβλήματα περιστάσεων και η δημιουργία άνισης βαθμολογικής και μισθολογικής εξελίξεως ατόμων υπό ομοιόμορφες συνθήκες τελούντων κατά παράβαση της Συνταγματικής Επιταγής για Ίση Μεταχείριση, Επίσης με την αριθμ. G 273/97/26-10-99 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου οι διοικήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, πρέπει να τηρούν κατά κανόνα την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Μετά τα παραπάνω ερωτάται ο κ Υπουργός:
Προτίθεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να τηρήσει την Συνταγματική Ισότητα στην περίπτωση αυτή των Εθελοντών Μακράς Θητείας(ΕΜΘ);


Οι ερωτώντες Βουλευτές
Τέρενς - Νικόλαος Κουίκ 
Γεώργιος Νταβρής
Bookmark and Share

Δημοσιεύθηκε από nikos στις 10/30/2012 09:31:00 π.μ.. Εσωτερικές ετικέτες .

0 σχόλια for "Ανεξάρτητοι Έλληνες: " Υπάρχει Συνταγματική Ισότητα στην περίπτωση των Εθελοντών Μακράς Θητείας(ΕΜΘ); ""

Leave a reply

Το ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ επιτρέπει την αυτόματη δημοσίευση σχολίων για να μπορούν οι επισκέπτες να συζητούν ελεύθερα σε παραγματικό χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα σχόλια που δημοσιεύονται δεν ελέγχονται. Διαβάζουμε όλα τα σχόλια που δημοσιεύονται, και αν κρίνουμε ότι κάποια απο αυτά παραβιάζουν βασικούς κανόνες ενός πολιτισμένου διαλόγου, τα διαγράφουμε εκ των υστέρων.
Ποτέ δεν λογοκρίνουμε σχόλια με βάση την ιδεολογική, πολιτική, κομματική χροιά ή προτίμηση την οποία μπορεί να έχουν. Διαγράφουμε μόνο σχόλια που περιέχουν:
-γλώσσα επιθετική, ή και υβριστική απέναντι σε άλλους σχολιαστές ή αρθρογράφους του ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ, γλώσσα που δεν βοηθά τον πολιτισμένο διάλογο.
-εκδηλώνουν επιθετική διάθεση μέσω της έκφρασης χαράς για θανάτους ή προβλήματα υγείας άλλων ανθρώπων - δημόσια γνωστών ή μη.
-δυσφημούν με κατάφωρο τρόπο άλλους ανθρώπους χωρίς καμία απόδειξη για τους δυσφημιστικούς ισχυρισμούς.
περιλαμβάνουν ρατσιστικά, σεξιστικά, ή ομοφοβικά υπονοούμενα ή ευθείες αναφορές για άλλους ανθρώπους
σχόλια που στην ουσία έχουν ως αποκλειστικό στόχο να διαφημίσουν προϊόντα, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, άλλες ιστοσελίδες, ή γενικότερα ό,τι μπορεί να θεωρηθεί ως spam.

Έκανα ένα σχόλιο στο ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ γιατί δεν το βλέπω;
-Δύο λόγοι μπορεί να υπάρχουν γιαυτό
-Το σχόλιο σου κρίθηκε από τους διαχειριστές ότι περιλαμβάνεται σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις απαγορευμένων σχολίων.
-Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε, ή δεν το έχουμε αντιληφθεί και θα θέλαμε να μας το υποδείξεις.
-Σε κάθε περίπτωση, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στέλνοντας email στο epirus.ellas@yahoo.gr για να μας πεις το πρόβλημα που έχεις.

Γιατί δεν μπορώ να κάνω είσοδο (login) στο λογαριασμό μου ή να σχολιάσω;
-Αν έχεις κάνει κάποιο σχόλιο που παραβιάζει με κατάφωρο τρόπο τους παραπάνω κανόνες, ή αν το έχεις κάνει επανειλημένα, τότε μπορεί να σου έχουμε απαγορεύσει τη δυνατότητα σχολιασμού για αυτή τη συμπεριφορά. Αν πιστεύεις ότι πρόκειται για κάποιο λάθος, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο epirus.ellas@yahoo.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

6978065852 - epirus.ellas@yahoo.gr
Υπεύθυνος ιστολογίου: Τρύφωνας Τιπούρτης.

Αναζήτηση

ΓΡΑΦΟΥΝ...

-Akis - Γιαννιώτης Ν.Π.- Ιωάννα - nikos - Άκης - xristos.konitsa - Δημήτρης -Νίκος Τ. - Παναγιώτης - Γιώργος Κ. - Κώστας Π.


Αναγνώστες