ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε "ΓΕΝΙΚΑ" για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε. ******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ***** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Headlines
online
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
- ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.****** Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Επιλέξτε τα πιο δημοφιλή θέματα από το "ΔΕΙΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ" ή επιλέξτε από όλη την ύλη του ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ . ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Δημοσιεύθηκε στις:14 Απριλίου 2014
Αναρτήθηκε από Unknown

Χρήστος Μαντάς: "Αναζητώντας τα ίχνη του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων."

Με ερώτησή, που συνοδεύεται από αίτηση κατάθεσης εγγράφων, προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο βουλευτής Ιωαννίνων Χρήστος Μαντάς ζητά πλήρη ενημέρωση για την πορεία έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων.

Σε απάντηση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. στις 4-3-2013 σε ερώτηση του κ. Μαντά για το ίδιο θέμα, αναφέρεται πως ...
«..σας γνωρίζουμε ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας του, ώστε να προωθηθεί η διαδικασία θεσμοθέτησης του σε συντονισμό με το παράλληλα προωθούμενο σχέδιο Π. Δγματος για την προστασία της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, που βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης».

Ένα χρόνο μετά, με τον πρόσφατα ψηφισμένο Ν. 4250/2014, ανάμεσα στους 23 φορείς του Δημοσίου που καταργήθηκαν, είναι και ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων. Επειδή με την προωθούμενη κατάργηση και του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων υπάρχουν βάσιμες υποψίες για την παραπομπή του θέματος στις καλένδες.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
1. Έχει ολοκληρωθεί η φάση της διαβούλευσης; Έχουν προστεθεί νέα δεδομένα επί του ρυθμιστικού σχεδίου;
2. Υπάρχει κάποιο σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και έκδοσης του Π.Δ.; Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία έκδοσής του και από ποιον φορέα ή οργανισμό του Υπουργείου εποπτεύεται η διαδικασία αυτή;
3. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από τα επιχειρούμενη κατάργηση των Οργανισμών Ρυθμιστικών Σχεδίων στα αντίστοιχα ρυθμιστικά Σχέδια των πόλεων, ανάμεσα στα οποία και αυτού των Ιωαννίνων;

Βάσει των παραπάνω, ζητούμε άμεσα όπως μας καταθέσετε :
1. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης επί του Ρυθμιστικού Σχεδίου ΙωαννίνωνΕΡΩΤΗΣΗ με Α.Κ.Ε.
Προς τoυς κ. Υπουργούς:
-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
-Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ: Κατάργηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων

Με την αρ.6739/5.2.2013 Ερώτηση που είχαμε καταθέσει ερωτηθήκατε για το «αν υπάρχει πρόθεση θεσμοθέτησης με Π.Δ του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων που οι μελέτες του έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και χρονοδιάγραμμα για δημόσια διαβούλευση. Επίσης αν η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην κατάργηση των Ρυθμιστικών Σχεδίων μικρών πόλεων και στην ενσωμάτωσή τους στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωρικής Οργάνωσης».

Με τα αρ.920β/4-3-2013 και 8816/12.2.2013 έγγραφα της Δ. Χωροταξίας του Υ.Π.Ε.ΚΑ απαντήσατε ότι: «Σε απάντηση της με αρ. 6739/5.2.2012 Ερώτησής της Βουλής και σε ότι αφορά τις αρμοδιότητές μας, σας γνωρίζουμε ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας του, ώστε να προωθηθεί η διαδικασία θεσμοθέτησης του σε συντονισμό με το παράλληλα προωθούμενο σχέδιο Π. Δγματος για την προστασία της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, που βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης».

Αντ’ αυτού, σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισμένο Ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α΄74/26-3-2014 με τίτλο «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα – Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», ανάμεσα στους 23 φορείς του Δημοσίου που καταργήθηκαν, είναι και ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων.

Επειδή μετά από την απάντησή σας έχει παρέλθει ένα έτος, χωρίς να εκδοθεί το Π.Δ για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων.
Επειδή με την προωθούμενη κατάργηση και του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων υπάρχουν βάσιμες υποψίες για την παραπομπή του θέματος στις καλένδες.
Επειδή φορείς της πόλης των Ιωαννίνων,ανάμεσά τους και ο σύλλογος Αγροτικών και Αστικών ακινήτων, ανησυχούν για την πολύχρονη καθυστέρηση της έκδοσης του Π.Δ.
Επειδή δεν υπάρχει επίσημη δημόσια ενημέρωση επί του θέματος

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
1. Έχει ολοκληρωθεί η φάση της διαβούλευσης; Έχουν προστεθεί νέα δεδομένα επί του ρυθμιστικού σχεδίου;
2. Υπάρχει κάποιο σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και έκδοσης του Π.Δ.; Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία έκδοσής του και από ποιον φορέα ή οργανισμό του Υπουργείου εποπτεύεται η διαδικασία αυτή;
3. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από τα επιχειρούμενη κατάργηση των Οργανισμών Ρυθμιστικών Σχεδίων στα αντίστοιχα ρυθμιστικά Σχέδια των πόλεων, ανάμεσα στα οποία και αυτού των Ιωαννίνων;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Βάσει των παραπάνω, ζητούμε άμεσα όπως μας καταθέσετε :
1. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης επί του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων

Οι ερωτώντες βουλευτές
Μαντάς Χρήστος
Μητρόπουλος Αλέξιος
Bookmark and Share

Δημοσιεύθηκε από Unknown στις 4/14/2014 02:51:00 μ.μ.. Εσωτερικές ετικέτες , , .

0 σχόλια for "Χρήστος Μαντάς: "Αναζητώντας τα ίχνη του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων.""

Leave a reply

Το ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ επιτρέπει την αυτόματη δημοσίευση σχολίων για να μπορούν οι επισκέπτες να συζητούν ελεύθερα σε παραγματικό χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα σχόλια που δημοσιεύονται δεν ελέγχονται. Διαβάζουμε όλα τα σχόλια που δημοσιεύονται, και αν κρίνουμε ότι κάποια απο αυτά παραβιάζουν βασικούς κανόνες ενός πολιτισμένου διαλόγου, τα διαγράφουμε εκ των υστέρων.
Ποτέ δεν λογοκρίνουμε σχόλια με βάση την ιδεολογική, πολιτική, κομματική χροιά ή προτίμηση την οποία μπορεί να έχουν. Διαγράφουμε μόνο σχόλια που περιέχουν:
-γλώσσα επιθετική, ή και υβριστική απέναντι σε άλλους σχολιαστές ή αρθρογράφους του ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ, γλώσσα που δεν βοηθά τον πολιτισμένο διάλογο.
-εκδηλώνουν επιθετική διάθεση μέσω της έκφρασης χαράς για θανάτους ή προβλήματα υγείας άλλων ανθρώπων - δημόσια γνωστών ή μη.
-δυσφημούν με κατάφωρο τρόπο άλλους ανθρώπους χωρίς καμία απόδειξη για τους δυσφημιστικούς ισχυρισμούς.
περιλαμβάνουν ρατσιστικά, σεξιστικά, ή ομοφοβικά υπονοούμενα ή ευθείες αναφορές για άλλους ανθρώπους
σχόλια που στην ουσία έχουν ως αποκλειστικό στόχο να διαφημίσουν προϊόντα, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, άλλες ιστοσελίδες, ή γενικότερα ό,τι μπορεί να θεωρηθεί ως spam.

Έκανα ένα σχόλιο στο ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ γιατί δεν το βλέπω;
-Δύο λόγοι μπορεί να υπάρχουν γιαυτό
-Το σχόλιο σου κρίθηκε από τους διαχειριστές ότι περιλαμβάνεται σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις απαγορευμένων σχολίων.
-Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε, ή δεν το έχουμε αντιληφθεί και θα θέλαμε να μας το υποδείξεις.
-Σε κάθε περίπτωση, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στέλνοντας email στο epirus.ellas@yahoo.gr για να μας πεις το πρόβλημα που έχεις.

Γιατί δεν μπορώ να κάνω είσοδο (login) στο λογαριασμό μου ή να σχολιάσω;
-Αν έχεις κάνει κάποιο σχόλιο που παραβιάζει με κατάφωρο τρόπο τους παραπάνω κανόνες, ή αν το έχεις κάνει επανειλημένα, τότε μπορεί να σου έχουμε απαγορεύσει τη δυνατότητα σχολιασμού για αυτή τη συμπεριφορά. Αν πιστεύεις ότι πρόκειται για κάποιο λάθος, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο epirus.ellas@yahoo.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

6978065852 - epirus.ellas@yahoo.gr
Υπεύθυνος ιστολογίου: Τρύφωνας Τιπούρτης.

Αναζήτηση

ΓΡΑΦΟΥΝ...

-Akis - Γιαννιώτης Ν.Π.- Ιωάννα - nikos - Άκης - xristos.konitsa - Δημήτρης -Νίκος Τ. - Παναγιώτης - Γιώργος Κ. - Κώστας Π.


Αναγνώστες