ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε "ΓΕΝΙΚΑ" για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε. ******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** Καλώς ήλθατε.******Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ***** Για περιήγηση σε όλα τα θέματα επιλέξτε " ΓΕΝΙΚΑ " για την παλαιά εμφάνιση της σελίδας ****** ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Headlines
online
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
fdgz864is0rduslp8euyqj6clywtkv
- ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Καλώς ήλθατε.****** Συνεχώς κοντά σας με θέματα από όλη την Ελλάδα. Για παρατηρήσεις, σχόλια, καταγγελίες, στείλτε στο epirus.ellas@yahoo.gr ****** Επιλέξτε τα πιο δημοφιλή θέματα από το "ΔΕΙΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ" ή επιλέξτε από όλη την ύλη του ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ . ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ
Δημοσιεύθηκε στις:19 Δεκεμβρίου 2014
Αναρτήθηκε από Ιωάννα

Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης: "Πρωταρχικός στόχος η ορθή και βιώσιμη διαχείριση του υδάτινου πλούτου".

«Στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης και κατ’ επέκταση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί η βελτίωση, παρακολούθηση και διασφάλιση της ορθής και βιώσιμης διαχείρισης του υδάτινου πλούτου», με τα παραπάνω λόγια η Γενική Γραμματέας Βίκυ Ευταξά παρουσίασε τις δράσεις στις οποίες συμμετέχει η Διεύθυνση υδάτων Ηπείρου σε συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς στο πλαίσιο διευρωπαϊκών-συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Αφορμή στάθηκε, η διοργάνωση ημερίδας με ...
θέμα «χωρικός σχεδιασμός-Διαχείριση υδάτινων πόρων» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «SUSTAINABLE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES ΤΟ SAFEGUARDING DRINKING WATER» εν συντομία, «Waterguard», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, στο οποίο συμμετέχει η Διεύθυνση υδάτων Ηπείρου με επικεφαλής εταίρο το Σύνδεσμο Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, την Επαρχία του Taranto και τον Δήμο Gallipoli.

«Τα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούμε προηγήθηκαν και είναι συμβατά τόσο με τα υφιστάμενα Διαχειριστικά Σχέδια για τις λεκάνες απορροής των υδατικών διαμερισμάτων Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας, όσο και με τα προγράμματα μέτρων των μελετών αυτών, ανέφερε η Γενική Γραμματέας, γιατί προωθούν μια σειρά δράσεων που θα επιφέρουν:
• Αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων καλής ποιότητας νερού (επιφανειακών και υπόγειων υδάτων)
• Προστασία της βιοποικιλότητας
• Ενίσχυση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης
• Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων
• Μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στα οικοσυστήματα και κατ’ επέκταση στην υγεία των πολιτών.

Στο σημείο αυτό, η κα Ευταξά έκανε ειδική αναφορά στην υπογραφή από τον Υπουργό ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη, της ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) της Πράξης «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Ιωαννιτών για την Προστασία της Λίμνης Παμβώτιδας». «Η υπογραφή αποτελεί σημαντική εξέλιξη καθώς καθορίζει τους περιβαλλοντικούς όρους του δικτύου αποχέτευσης και ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση σημαντικών έργων στο λεκανοπέδιο που θα συμβάλουν στην προστασία του οικοσυστήματος της Παμβώτιδας», σχολίασε χαρακτηριστικά.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η Γενική Γραμματέας Βίκυ Ευταξά στη συνέχεια μαζί με το Διευθυντή υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Σεραφείμ Τσιπέλη, περιέγραψαν το αντικείμενο και τους στόχους των προγραμμάτων.

Α) Το «Waterguard», αφορά στον έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας του πόσιμου νερού που φτάνει στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Είναι προϋπολογισμού 1εκ.257χιλ. ευρώ από τα οποία τα 509.000ευρώ κατανέμονται στο ΣΥΔΛΙ και τα 304.000ευρώ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Με την πλήρη εφαρμογή του θα δημιουργηθεί ένα τηλεμετρικό δίκτυο παρακολούθησης(25-30 σταθμών στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων) με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Μέσα από αυτό το δίκτυο οι αρμόδιες αρχές, ΣΥΔΛΙ και Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην προκειμένη περίπτωση, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πραγματική κατάσταση του πόσιμου νερού όσον αφορά την ποσότητα και την ποιότητα του και να εντοπίζουν έγκαιρα τους κινδύνους ρύπανσης για τους υδροφόρους ορίζοντες, προκειμένου να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και την αποκατάσταση.

Στα άμεσα αποτελέσματα του «Waterguard» περιλαμβάνονται:
• Η ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργαζόμενων φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση των υδατικών πόρων.
• Η αξιολόγηση των επιπτώσεων και των κινδύνων που απειλούν την ποιότητα των υδατικών πόρων, των κύριων σημείων ρύπανσης και της τοξικότητας των ρύπων.
• Η εφαρμογή ενός οδηγού καλών πρακτικών που θα περιλαμβάνει προτάσεις και παραδείγματα για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων χρήσης γης όπως η δασοκομία, η οικιστική ανάπτυξη, η βιομηχανική ανάπτυξη, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η γεωργία, κλπ.
• Η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών προβληματισμών στις πολιτικές χωροταξικής ανάπτυξης με δεδομένη τη συνύπαρξη διαφορετικών, ανταγωνιστικών χρήσεων γης.
• Εξάλειψη των κινδύνων για τη δημόσια υγεία μέσω της καλύτερης διαχείρισης των υπόγειων υδάτων, αυξάνοντας το αίσθημα ασφάλειας των τοπικών πληθυσμών.

Β)Το «JointwaterS», αφορά στην ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση του ποταμού Αώου και τη Δευτέρα (22/12/2014) θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί, ειδική εκδήλωση στο συνεδριακό κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 346.763,39 € και χρηματοδοτείται από το Μέσο Προ-Ενταξιακής Βοήθειας του Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα - Αλβανία 2007 - 2013». Ο αντίκτυπος της διασυνοριακής συνεργασίας είναι σημαντικός, καθώς μέσω των δράσεων του έργου προωθείται η εφαρμογή πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλβανία, η ενσωμάτωση μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και η συμμετοχή των εθνικών και περιφερειακών αρμόδιων αρχών των δύο χωρών στις προσεγγίσεις που αναπτύσσονται.

Ειδικότερα, το έργο στοχεύει μεταξύ άλλων:
• Στον κοινό σχεδιασμό ενός δικτύου/προγράμματος παρακολούθησης των υδάτων που καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και των δύο χωρών, με έμφαση στη διερεύνηση της μείωσης των πληθυσμών ιχθυοπανίδας στην ευρύτερη περιοχή
• Στην κοινή εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης
• Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επιλεγμένων ομάδων-στόχων αναφορικά με την αειφόρο διαχείριση των υδάτων και
• Στην επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ εταίρων και άλλων εμπλεκομένων από τις δύο χώρες.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα το πρόγραμμα παρακολούθησης θα λειτουργήσει συμπληρωματικά του υφιστάμενου εθνικού δικτύου παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων της χώρας.

Γ) Το «Saimon», αφορά στη δορυφορική παρακολούθηση των ακτών του Ιονίου. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, (από Ελληνικής πλευράς) και της Περιφέρειας Αυλώνας/Vlore (από Αλβανικής πλευράς), έχουν καταθέσει από κοινού πρόταση στο πρόγραμμα IPA CBC Ελλάδας-Αλβανίας, η οποία πραγματεύεται την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας των παράκτιων θαλάσσιων υδάτων της περιοχής, για την αντιμετώπιση του ζητήματος ευτροφισμού, αλατότητας, θαλάσσιων ρευμάτων, λιβαδιών ποσειδωνίας, χλωροφύλλης και θερμοκρασίας.

Η παρακολούθηση αυτή για το σύνολο των θαλάσσιων υδάτων της περιοχής των τριών περιφερειών θα δώσει πληροφορίες για την κατάσταση των παράκτιων υδάτων της Αλβανικής πλευράς και θα ενισχύσει την παρακολούθηση με επιτόπια δειγματοληψία των παράκτιων υδάτων της Ελληνικής πλευράς.

Η παρακολούθηση της παράκτιας θαλάσσιας περιοχής θα γίνεται σε ημερήσια βάση με τη χρήση σύγχρονων δορυφορικών τεχνολογιών παρατήρησης γης. Τα δεδομένα που θα λαμβάνονται από το σύστημα θα λειτουργούν συμπληρωματικά στις πληροφορίες που παρέχει το υφιστάμενο Εθνικό πρόγραμμα παρακολούθησης (ΕΓΥ-ΥΠΕΚΑ) της Ελλάδας ενώ τα αποτελέσματά του σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων και την Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα αξιοποιηθούν για την επικαιροποίηση- ενημέρωση των Σχεδίων Διαχείρισης των Υδάτων στις εν λόγω περιφέρειες.
ω
Bookmark and Share

Δημοσιεύθηκε από Ιωάννα στις 12/19/2014 12:43:00 μ.μ.. Εσωτερικές ετικέτες , , .

0 σχόλια for "Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης: "Πρωταρχικός στόχος η ορθή και βιώσιμη διαχείριση του υδάτινου πλούτου"."

Leave a reply

Το ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ επιτρέπει την αυτόματη δημοσίευση σχολίων για να μπορούν οι επισκέπτες να συζητούν ελεύθερα σε παραγματικό χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα σχόλια που δημοσιεύονται δεν ελέγχονται. Διαβάζουμε όλα τα σχόλια που δημοσιεύονται, και αν κρίνουμε ότι κάποια απο αυτά παραβιάζουν βασικούς κανόνες ενός πολιτισμένου διαλόγου, τα διαγράφουμε εκ των υστέρων.
Ποτέ δεν λογοκρίνουμε σχόλια με βάση την ιδεολογική, πολιτική, κομματική χροιά ή προτίμηση την οποία μπορεί να έχουν. Διαγράφουμε μόνο σχόλια που περιέχουν:
-γλώσσα επιθετική, ή και υβριστική απέναντι σε άλλους σχολιαστές ή αρθρογράφους του ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ, γλώσσα που δεν βοηθά τον πολιτισμένο διάλογο.
-εκδηλώνουν επιθετική διάθεση μέσω της έκφρασης χαράς για θανάτους ή προβλήματα υγείας άλλων ανθρώπων - δημόσια γνωστών ή μη.
-δυσφημούν με κατάφωρο τρόπο άλλους ανθρώπους χωρίς καμία απόδειξη για τους δυσφημιστικούς ισχυρισμούς.
περιλαμβάνουν ρατσιστικά, σεξιστικά, ή ομοφοβικά υπονοούμενα ή ευθείες αναφορές για άλλους ανθρώπους
σχόλια που στην ουσία έχουν ως αποκλειστικό στόχο να διαφημίσουν προϊόντα, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, άλλες ιστοσελίδες, ή γενικότερα ό,τι μπορεί να θεωρηθεί ως spam.

Έκανα ένα σχόλιο στο ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ γιατί δεν το βλέπω;
-Δύο λόγοι μπορεί να υπάρχουν γιαυτό
-Το σχόλιο σου κρίθηκε από τους διαχειριστές ότι περιλαμβάνεται σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις απαγορευμένων σχολίων.
-Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε, ή δεν το έχουμε αντιληφθεί και θα θέλαμε να μας το υποδείξεις.
-Σε κάθε περίπτωση, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στέλνοντας email στο epirus.ellas@yahoo.gr για να μας πεις το πρόβλημα που έχεις.

Γιατί δεν μπορώ να κάνω είσοδο (login) στο λογαριασμό μου ή να σχολιάσω;
-Αν έχεις κάνει κάποιο σχόλιο που παραβιάζει με κατάφωρο τρόπο τους παραπάνω κανόνες, ή αν το έχεις κάνει επανειλημένα, τότε μπορεί να σου έχουμε απαγορεύσει τη δυνατότητα σχολιασμού για αυτή τη συμπεριφορά. Αν πιστεύεις ότι πρόκειται για κάποιο λάθος, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο epirus.ellas@yahoo.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

6978065852 - epirus.ellas@yahoo.gr
Υπεύθυνος ιστολογίου: Τρύφωνας Τιπούρτης.

Αναζήτηση

ΓΡΑΦΟΥΝ...

-Akis - Γιαννιώτης Ν.Π.- Ιωάννα - nikos - Άκης - xristos.konitsa - Δημήτρης -Νίκος Τ. - Παναγιώτης - Γιώργος Κ. - Κώστας Π.


Αναγνώστες